Zeevervoer

Magazine editie

We horen de laatste tijd weinig over incidenten met gassen in containers. Bewustwording, opleiding en technieken als gasmeten en ontgassen dragen hieraan bij. Maar er gaan ook nog genoeg dingen fout. Nog niet iedereen is doordrongen van het belang van gasmetingen in containers.

In een brief aan de Tweede Kamer noemt minister Schultz van Haegen (I&M) de mogelijkheid van een Europees verbod op het lozen van gevaarlijke / giftige

Minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft Kamervragen beantwoord over de verscheping van giftige olie vanuit Rotterdam naar Afrika. In het rapport van het Center for International Environmental Law (CIEL) wordt gesteld dat er sprake was van illegale export van giftige diesel. Nederland zou gehandeld hebben in strijd met het Verdrag van Bazel.

Het bedrijf Chevron North Sea Limited (verder: Chevron) heeft een door het Functioneel Parket aangeboden transactie geaccepteerd in de vorm van de betaling van 200.000 euro boete. De rechtspersoon betaalt de boete voor het in strijd met de Europese regelgeving (EVOA) afvoeren van afvalwater afkomstig van een olieplatform voor de kust van Schotland naar de Rotterdamse haven.

Het Engelse Oil Companies’ International Marine Forum (OCIMF) - een associatie van oliemaatschappijen - heeft een Engelstalige paper beschikbaar gesteld over het gebruik van inert gas bij het zeetransport van brandbare olie. Volgens OCIMF ondersteunt dit paper de nieuwe verplichting van IMO om inerte-gasinstallaties te plaatsen in alle nieuwe tankers van 8000 ton of meer.

Minister Schultz van Haegen (I&M) heeft Kamervragen beantwoord over de "bijna ramp" en illegale oliepraktijken voor de Nederlandse kust. Deze vragen waren gesteld naar aanleiding van een reportage van Argos getiteld 'De zaak Franz Schulte' van 21 janauri 2017.

De PvdA heeft een motie ingediend voor het aanpassen van regelgeving omtrent het lozen op zee of de binnenwateren van gevaarlijke stoffen zoals paraffine. Zij verzoekt de regering om in kaart te brengen of een Europees verbod op het lozen van gevaarlijke/giftige stoffen in Europese wateren mogelijk is. 

Recentelijk is ISO 20519 ’Ships and marine technology – Specification for bunkering of liquefied natural gas fuelled vessels’ gepubliceerd. Deze betreft de eisen voor verlaadsystemen en toebehoren voor het bunkeren van schepen met LNG.

Ook voor het zeevervoer van gevaarlijke stoffen verandert er per 1 januari a.s. weer een en ander in de regelgeving. De huidige editie 37-14 van de IMDG Code mág dan nog gebruikt worden, maar u kunt ook al de regels van de nieuwe editie 38-16 toepassen. Een korte impressie van de belangrijkste wijzigingen.

Eind februari is de Duitse Bundesstelle für Seeunfall-Untersuchung (BSU) met het onderzoekrapport gekomen naar de brand en explosie aan boord van de MSC Flaminia op 14 juli 2012 op de Atlantische Oceaan en de daarop volgende ontwikkelingen. Een samenvatting van het rapport leest u hieronder.