Zeevervoer

De aanvoer van goederen in containers was in de eerste drie kwartalen van 2017 gemiddeld 13 procent hoger dan in dezelfde periode in 2016. Transshipmentvervoer, het doorvoeren van de geloste containers naar andere zeehavens buiten Nederland, nam met bijna 30 procent toe.

Het CINS (Cargo Incident Notification System) en de International Group van P&I Clubs hebben een geactualiseerde versie gepubliceerd van het richtsnoer voor het transport van calciumhypochloriet in containers. Dit document geeft richtlijnen voor het transport van calciumhypochloriet onder gecontroleerde omstandigheden zodat de lading correct gedeclareerd, verpakt en vervoerd wordt.

Het Cargo Incident Notification System (CINS) heeft een nieuw richtsnoer uitgegeven voor het transport van dierenhuiden en -vellen in containers. Het document stelt dat ongeveer zeven miljoen ton van ruwe huiden jaarlijks getransporteerd worden en dat dit transport in containers voor algemene doelen problemen veroorzaakt, bijvoorbeeld lekkage van pekel tijdens het transport.

Minister Van Nieuwenhuizen heeft gereageerd op de documentaire Beerput Nederland  van 2Doc. In deze documentaire is de suggestie gewekt dat de Rotterdamse haven het illegaal mengen van brandstoffen zou faciliteren.

In de Staatscourant (2017, 66124) is de inwerkingtreding van internationale besluiten met betrekking tot de veiligheid van zeeschepen bekendgemaakt.

De Cargo Incident Notification System (CINS) en de International Group of P&I Clubs (IG) hebben nieuwe richtlijnen opgesteld voor het transport over zee van houtskool en koolstof. Deze ladingen worden beschouwd als zelfverwarmend, en recentelijk zijn er verschillende branden geweest waarbij houtskool vervoerd in containers betrokken was.

De overslag van containers in de Rotterdamse haven blijft groeien. In de eerste negen maanden van 2017 steeg het aantal containers in vergelijking met dezelfde periode in 2016 met 10,1 procent tot 10,2 miljoen eenheden (TEU). De totale overslag steeg in dezelfde periode met 2 procent. Naast containers droegen vooral agribulk en breakbulk bij aan deze groei.

De Inspectie Leefomgeving en Transport/Scheepvaart heeft een tankinspectie-actie in het Waalhavengebied van Rotterdam gehouden. Daarbij zijn in totaal twaalf tankcontainers geïnspecteerd en zijn meerdere overtredingen aangetroffen. Ook zijn bepaalde zeeschepen gedwongen tot afgifte van sanitair en huishoudelijk afval.

De Internationale Maritieme Organisatie heeft een circulaire gepubliceerd om scheepseigenaren te wijzen op de gevaren van transport van sommige vormen van bauxiet. Daarbij bestaat een groter risico van vloeibaar worden van de lading tijdens bulktransport over zee. De circulaire meldt dat sommige bauxietladingen behandeld zouden moeten worden als Groep A-ladingen onder de IMSBC Code.

Woensdag 9 augustus in de ochtend is op een schip tijdens de verlading van aardgascondensaat in de buitenhaven van Delfzijl een lekkage opgetreden. Bij deze lekkage zijn enkele tientallen kuubs van dit aardgascondensaat in het oppervlaktewater van de haven terechtgekomen.