Zeevervoer

Op zaterdag 23 juni heeft zich een aanvaring voorgedaan in de Derde Petroleumhaven in het Botlekgebied in de Rotterdamse haven: een tanker kwam in aanvaring met een steiger. Daarbij is een aanzienlijke hoeveelheid zware stookolie in het water terecht gekomen.

In een brief aan de Tweede Kamer reageert minister Van Nieuwenhuizen (I&W) op het artikel 'Smerige praktijken van de scheepvaart' in de Telegraaf. Zij deelt niet de suggestie van de Telegraaf dat er systematisch smerige praktijken - het lozen van kankerverwekkende stoffen op zee - in de scheepvaart plaatsvinden.

Magazine editie

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) heeft onderzoek laten doen naar de risico’s voor Europese werknemers bij het openen van gegaste containers. Het rapport concludeert dat het probleem onderschat wordt en doet aanbevelingen om de veiligheid en gezondheid van de betrokken werknemers te verbeteren – zonder een uitspraak te doen over individuele landen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de uitvoering van een risicobeoordeling en de handhaving van de wetgeving voor etikettering.

De totale overslag van goederen in de Nederlandse zeehavens is in 2017 met ruim één procent gestegen tot 595 miljoen ton. De groei van de zeevaart zat vorig jaar grotendeels in de containervaart. De overslag van natte bulkgoederen (aardolie en aardolieproducten) nam met 3 procent af. De aan- en afvoer van droge bulkgoederen (kolen en ijzererts) bleef nagenoeg gelijk.

De Inspectie Leefomgeving en Transport meldt op haar Twitter-account ook zaken die in orde blijken te zijn bij inspecties. Zoals de inspecties gevaarlijke stoffen op 5 april in de Rotterdamse haven aan boord van een zeeschip. Alles bleek in orde te zijn. En de inspectie informatievoorziening spoor op emplacement Venlo op 3 april. Ook daarbij zijn geen bijzonderheden aangetroffen.

De rechtbank in Rotterdam heeft zes vennootschappen van het Seatrade-concern en twee van haar bestuurders veroordeeld tot geldboetes van € 50.000 tot € 750.000. Daarnaast is aan deze bestuurders een beroepsverbod opgelegd. Zij mogen een jaar lang het beroep van bestuurder, commissaris, adviseur of werknemer bij een rederij niet uitoefenen. Een derde bestuurder is vrijgesproken.

In de Ontwikkelingsraad heeft de SP een motie ingediend waarbij zij de regering verzoekt er bij de autoriteiten van Ivoorkust op aan te dringen gehoor te geven aan een oproep van het United Nations Environment Programme (UNEP).

De internationale transportverzekeraar TT Club heeft een herziene editie gepubliceerd van zijn uitgave Book it right, pack it tight, richtsnoer voor het verpakken van gevaarlijke goederen voor zeetransport. Deze editie sluit aan bij amendement 38-16 van de IMDG Code.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in de rechtbank in Rotterdam boetes tot 750.000 euro geëist tegen elk van zes ondernemingen die tot het Seatrade-concern behoren. Tegen de leidinggevenden van twee ondernemingen eist het OM gevangenisstraffen tot zes maanden, waarvan twee maanden voorwaardelijk.

De Ondezoeksraad voor Veiligheid heeft de Rapportage Ongevallen Scheepvaart mei - november 2017 gepubliceerd. Uit de scheepvaartongevallen die OvV heeft onderzocht, blijkt dat menselijk handelen vaak een van de oorzaken is van een ongeval, maar soms ook ongevallen voorkomt. Deze rapportage staat in het teken van de meest voorkomende mensgerelateerde risicofactoren.