Zeevervoer

Kawasaki Heavy Industries heeft in Japan het eerste tankschip ter wereld voor het vervoer van vloeibare waterstof over zee gebouwd. Dit past in het streven van Japan om minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen. Het land werkt aan een plan om waterstof, die wordt geproduceerd uit steenkool, uit Australië te importeren.

Nederland kan onder bepaalde voorwaarden de zuidelijke vaarroute boven de Waddeneilanden sluiten, ondanks dat het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft laten weten dat dit niet zou gaan. Het idee om deze route te sluiten voor diep stekende schepen komt van de regeringspartijen ChristenUnie en D66, meldt Nieuwsblad Transport.

Er is meer duidelijkheid gekomen over de lading die het containerschip MSC Zoe op 1 januari jongstleden bij de Waddeneilanden verloor. Een volledig overzicht van de verloren lading is er echter nog steeds niet.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft gewaarschuwd dat grote schepen bij slecht weer het gevaar lopen de zeebodem te raken op de vaarroute ten noorden van de Waddeneilanden. De Kustwacht heeft hierop gereageerd met een officieel advies van deze strekking aan de scheepvaart.

De ruim honderd miljoen containers die jaarlijks over de wereldzeeën vervoerd worden leveren soms gevaar op. Door overboord vallen en openbreken kan de eventuele gevaarlijke lading vrijkomen. Daarnaast kan er brand ontstaan in een container. Door onderzoek weten we inmiddels steeds beter wat de oorzaken zijn van dit soort incidenten.  

Jan van den Berg

Het containerschip MSC Zoe, dat op nieuwjaarsavond ten noorden van de Wadden 342 containers verloor, raakte de zeebodem. Die conclusie trekken deskundigen in een uitzending van het tv-programma Zembla op basis van een nauwgezette reconstructie.

Verschillende (container)rederijen, waaronder Maersk, Hapag-Lloyd, HMM and OOCL, hebben een boete geïntroduceerd voor verladers die gevaarlijke lading verkeerd aangeven (declareren). Men vermoedt dat dit de afgelopen jaren een aantal branden op containerschepen heeft veroorzaakt of in ieder geval hieraan heeft bijgedragen.

Op 14 mei heeft in de Tweede Kamer een debat plaatsgevonden over de vervuiling van de Waddenzee door overboord geslagen zeecontainers. De Kamer blikte met de ministers Van Nieuwenhuizen (Waterstaat) en Schouten (Natuur) terug en vooruit, nadat het vrachtschip MSC Zoë zeecontainers verloor op de Waddenzee.

Naar aanleiding van de containerramp met de MSC Zoë hebben RTV Noord en Omrop Fryslân onderzoek gedaan naar veiligheid van containerschepen.

In de Noordzee is op Duits grondgebied een van de containers met gevaarlijke stoffen van de MSC Zoë gelokaliseerd. Het gaat om een container met dibenzoylperoxide.