Stoffen

De Inspectie SZW heeft zo’n dertig bouw- en infralocaties in Tilburg gecontroleerd op eerlijk, gezond en veilig werk. Op 22 werkplekken heeft de Inspectie SZW de werkzaamheden tijdelijk moeten stil leggen, omdat er grote risico was dat werknemers vallen, worden aangereden of worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen.

Het RIVM heeft de bodem en het gebruikte irrigatiewater onderzocht in elf moestuinen in de omgeving van Duport/Chemours. Uit de analyses blijkt dat de bodem en het irrigatiewater gebruikt kunnen worden voor moestuingebruik. Hiermee komt het voorlopige advies te vervallen: om het irrigatiewater, daar waar hoge gehalten zijn gemeten, niet te gebruiken.

Het RIVM heeft begin deze maand een rapport uitgebracht over methoden om blootstelling aan chemische stoffen te meten. Twee veelbelovende technieken die de huidige meetmethoden kunnen aanvullen, zijn biomonitoring voor de blootstelling in het lichaam en sensoring voor de blootstelling buiten het lichaam.

Het RIVM heeft in augustus 2018 de lijst met potentiële Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) geactualiseerd. Ten opzichte van februari 2018 zijn er 31 stoffen aan de lijst toegevoegd en 35 van de lijst verwijderd. Stoffen zijn van de lijst verwijderd omdat ze als ZZS zijn aangemerkt, of omdat de zorg niet kan worden onderbouwd.

Chemours is van plan om circa € 75 miljoen te investeren in de fabriek in Dordrecht, met als doel een significante verlaging van alle emissies van organische en gefluorideerde stoffen. Chemours beoogt een reductie met 99 procent van de totale GenX-emissies tegen het einde van 2020, in vergelijking met de emissieniveaus van 2017.

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) heeft twee informatiebladen over gevaarlijke stoffen gepubliceerd, die in verschillende talen beschikbaar zijn. Dit als onderdeel van de campagne 'Een gezonde werkplek 2018-2019'.

Staatssecretaris Visser van Defensie heeft Kamervragen beantwoord  over de blootstelling aan chroom-6 bij de Koninklijke Marine. De chroom-6 houdende verf is aangetroffen op verschillende FRISC-vaartuigen van de Koninklijke Marine. De werkzaamheden zijn daarop stilgelegd en de werkplaatsen waar de FRISC’s worden onderhouden zijn preventief gesloten.

Minister Bruins voor Medische Zorg en staatssecretaris Van Ark van SZW hebben een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de aanwezigheid, de risico’s en de maatregelen ter voorkoming van gezondheidsrisico’s als gevolg van blootstelling aan chroom-6. Afgelopen periode was er veel aandacht voor chroom-6 op materieel bij Defensie.

Op 21 juni vond in de Broodfabriek in Rijswijk de tweede editie plaats van de Dag van de Chemische Veiligheid, georganiseerd door Sdu Opleidingen en Events. Veel uiteenlopende onderwerpen kwamen voorbij op dit event rond transport en opslag van en werken met chemische stoffen.

Het is inmiddels alweer achttien jaar geleden dat op zaterdag 13 mei 2000 de vuurwerk­ramp bij S.E. Fireworks in Enschede plaatsvond. De vermeende brandstichter en de directie van het voormalig vuurwerkbedrijf zijn hiervoor strafrechtelijk vervolgd, onder andere vanwege de aanwezigheid van te veel en te zwaar vuurwerk. Terecht?