Stoffen

Het ‘Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk’ (EU-OSHA) heeft een e-tool ontwikkeld voor het beheersen van de risico’s van gevaarlijke stoffen en chemische producten. De tool geeft bedrijven informatie en adviezen die nodig zijn om de desbetreffende veiligheids- en gezondheidsrisico’s te kunnen beoordelen en beheersen.

De NanoToolSelector is gepubliceerd door het Kennis- en Informatiepunt Risico’s van Nanotechnologie van het RIVM (KIR-nano). Met deze online keuzehulp is het mogelijk de juiste tool te kiezen voor de RI&E voor nanomaterialen.

Het normontwerp NEN 8771 voor de bepaling van ontwerp, beheer en onderhoud van biogasinstallaties is gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen tot 1 maart 2020 commentaar indienen. Het normontwerp draagt de titel 'Ontwerp, beheer en onderhoud van biogasinstallaties'.

KLM start een uitgebreid onderzoek naar de blootstelling aan het giftige chroom-6, meldt De Telegraaf. Dit gebeurt in de werkplaatsen waar vliegtuigen worden onderhouden. Bij onderhoud aan vliegtuigen is personeel mogelijk blootgesteld aan te veel chroom-6, zo vrezen de vakbonden.

De start-up Asbeter heeft het Asbetter Acids-procedé ontwikkeld om asbest in dakplaten te vernietigen met restzuren uit de chemische industrie. Installaties op operationele schaal zijn gepland in de Botlek en nabij Chemiepark Delfzijl. Asbeter verwacht binnen tien jaar het asbestprobleem in Nederland op te lossen.

Chemours heeft in 2019 een partij GenX-houdend afval onder een bestaande Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen vergunning afgevoerd naar België. Het bedrijf had daarvoor een nieuwe vergunning moeten aanvragen, meldt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) aan minister Van Veldhoven. Opsporingsambtenaren van de inspectie zullen tegen de overtreding een proces-verbaal op maken.

Het Jaarplan 2020 van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft als een van de thema's de goede beheersing van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Voor chronische blootstelling richt het programma zich op het terugdringen van beroepsziekten door carcinogene, mutagene en reprotoxische stoffen ioniserende straling.

Een groep van 33 mensen die tussen 2004 en 2012 in aanraking kwam met chroom-6 bij het schuren van treinen, eist een extra schadevergoeding van € 8.000 per persoon van NedTrain. Dat meldt Omroep Brabant. Eerder kwam de gemeente Tilburg met € 7.000 per slachtoffer over de brug. Het gaat om een groep mensen die in de bewuste jaren werkloos waren.

Sinds 2002 ligt in de haven van Amsterdam een Russische onderzeeboot van de Foxtrot-klasse. Het schip is in slechte staat en wordt half december onder bestuursdwang verwijderd en vervolgens gesloopt. De opdracht hiervoor is verkregen door Struijk Sloop- en Grondwerken, Jansen Recycling Group, Purified Metal Company (PMC) en andere gespecialiseerde bedrijven.

In de nabije toekomst kunnen radio-actieve isotopen in de natuur wellicht worden opgeruimd door microrobots die zichzelf voortstuwen. Dit meldt de website voor wetenschappelijk nieuws Scientias.nl.