Spoorvervoer

Spoorgoederenvervoerders kunnen nog altijd geen goederenwagons met gevaarlijke stoffen rangeren op het Rotterdamse emplacement Waalhaven-Zuid. ProRail heeft de op 1 november gehouden test van een tijdelijk bluswatersysteem vroegtijdig afgebroken.

Eens in de zoveel tijd staan de berichten weer in de media: gemeenten en provincies maken zich zorgen over het spoorvervoer van gevaarlijke stoffen over hun grondgebied. Het gaat dan veelal over de overschrijding van de risicoplafonds zoals die zijn vastgesteld in het Basisnet spoor uit 2015.

De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft op 9 oktober een goederentrein met gevaarlijke stoffen bij station Oldenzaal stil gezet. De reden hiervoor is dat de vervoerder vervuilde afsluiters heeft afgedekt met vuilniszakken, om te voorkomen dat de stoffen zouden lekken. Dit is niet toegestaan.

ProRail heft het rangeren van goederenwagons met gevaarlijke stoffen op emplacement Waalhaven Zuid in het Rotterdamse havengebied tijdelijk stilgelegd. Reden voor deze maatregel is dat de bluswatervoorzieningen die de Gezamenlijke Brandweer en Incidentenbestrijding ProRail op dit emplacement gebruiken, niet voldoen.

De wetsteksten van het RID op deze portal zijn geactualiseerd. Dat betekent dat de officiële Nederlandse vertalingen van de regelgeving 2019 hier beschikbaar zijn, inclusief Stoffenchecker - voor abonnees van de modaliteit Spoorvervoer. De abonnees blijven ook toegang houden tot RID 2017.

Het RIVM heeft onderzocht of de giftige voorbeeldstoffen die in het Basisnet worden gebruikt, nog representatief zijn. Het antwoord daarop blijkt 'nee' te zijn. Daarom doet RIVM een voorstel de giftige voorbeeldstoffen voor spoorvervoer gevaarlijke stoffen te actualiseren.

In    opdracht    van    ProRail    heeft   stichting Crisislab    een    onafhankelijk    onderzoek    uitgevoerd    naar    mogelijke    structurele    veiligheidsproblemen    op    het    emplacement    Kijfhoek    te    Zwijndrecht. Deze zouden dan wellicht   de    incidenten    die    daar    in    de    zomer    van    2018    plaatsvonden,    kunnen    verklaren.    

Staatssecretaris Van Veldhoven (I&W) heeft het Jaarverslag Basisnet 2018 aan de Tweede Kamer aangeboden. Naast het jaarverslag bevat de brief ook de aanbieding van het eindrapport van de studie naar toekomstige mogelijkheden voor een modal shift van gevaarlijke stoffen naar en van het chemiecluster Chemelot. 

De strekking van de brief is als volgt:

Voor de tweede keer rapporteert de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) over de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) op het gebied van veiligheid op het spoor. De aanbevelingen deed de OvV na twee ernstige ongevallen in 2015 en 2016. Bij de botsing in Tilburg in 2015 rijdt een reizigerstrein van NS Reizigers achterop een stilstaande goederentrein van DB Cargo.

Het Nederlandse spoor wordt voorzien van het nieuwe spoorbeveiligingssysteem European Rail Traffic Management System (ERTMS). Het huidige systeem, dat ruim zestig jaar oud is, wordt tussen nu en 2050 vervangen door dit nieuwe, digitale systeem. Hiermee moet het spoor veilig blijven, ook wanneer dat straks intensiever benut wordt door een groeiend aantal treinen.