Overig

Een gebrekkige samenwerking tussen arbeidshygiënisten en bedrijfsartsen belemmert het implementeren van preventieve maatregelen op het gebied van schadelijke stoffen. Als een bedrijfsarts gezondheidsklachten vroeg signaleert, bevordert dit preventie.

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat komend jaar alle BRZO-bedrijven inspecteren. In de afgelopen jaren werden ongeveer 60% van deze bedrijven door de Inspectie bezocht. Uitbreiding met een aantal gespecialiseerde inspecteurs zorgt ervoor dat alle bedrijven nu een bezoek van de Inspectie kunnen verwachten.

Eind 2017 is het examen basisveiligheid (B-VCA) vernieuwd. In 2018 bleek dat het slagingspercentage was gedaald, blijkt uit cijfers van de Stichting Samenwerken Voor Veiligheid. Onderzoek laat zien dat de verlaagde slagingspercentages verschillende oorzaken hebben.

De Raad van Brandweercommandanten (RBC) heeft de oprichting van een vliegorganisatie voor drones bekrachtigd. Het Instituut Fysieke Veiligheid beheert het zogeheten Operationeel Handboek, waarin alle scenario's staan waarbij de brandweer gebruik mag maken van drones.

Jaarlijks worden honderden bouwers op de vingers getikt omdat ze zich niet aan de veiligheidsregels houden. In het merendeel van de gevallen zijn de overtredingen zelfs zo ernstig dat de werkzaamheden worden stilgelegd. Dat blijkt uit een inventarisatie van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid op verzoek van BNR.

Wat zijn de mogelijke effecten van een crisis van ongekende omvang? En kunnen we ons daarop voorbereiden? Deze vragen staan centraal in een onderzoek dat het lectoraat crisisbeheersing van het Instituut Fysieke Veiligheid en Crisisplan uitvoeren in opdracht van het Veiligheidsberaad.

Hoe graag we dat ook zouden willen, het noodlot is niet uit te sluiten als oorzaak van ongelukken bij de productie, opslag en het transport van gevaarlijke stoffen. Het is niet meer dan realistisch om daar rekening mee te houden. Dat is de mening die Rob Geerts en Jan Heitink verkondigen in een interview op de website van de VNCI.

Het Landelijk Expertisecentrum (LEC) BrandweerBRZO heeft de Werkwijzer bedrijfsbrandweren 2019 gepubliceerd. De werkwijzer is aangepast aan nieuwe ontwikkelingen en inzichten inzake industriële veiligheid. Het is de opvolger van de Werkwijzer bedrijfsbrandweren 2013.

Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) gaat samenwerken met zestig studenten om antwoord te vinden op een aantal vragen:

Noord-Nederland krijgt als eerste regio Europese subsidie voor het ontwikkelen van een grootschalige infrastructuur voor productie, opslag en distributie van groene waterstof. Het betreft een project van het consortium HEAVENN, dat € 90 miljoen gaat kosten. De subsidie hiervoor bedraagt € 20 miljoen.