Opslag

De Activiteitenregeling wordt aangepast met de PGS 31. De aanleiding hiervoor is de aanpassing van de PGS 31. In de Activiteitenregeling wordt nu voor ADR klasse 5.1, 8 VG II en III stoffen, PER en polyesterhars verwezen naar de PGS 30 ‘Vloeibare brandstoffen: bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties .

In opdracht van de Minister van Justitie en Veiligheid heeft het Instituut Fysieke Veiligheid onderzoek gedaan naar de blusinstructies bij vuurwerk. Het onderzoeksrapport is nu beschikbaar.

De Gezamenlijke Brandweer Rotterdam werkt samen met DCMR, de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) en zeventien tankopslagbedrijven aan een betere mobiele bestrijding van tankputbranden. De nieuwe systematiek staat bekend als TPB 2.0. De meeste bedrijven in het Rijnmondgebied kiezen voor een mobiele bestrijding van deze branden om te voldoen aan de eisen die de PGS 29-richtlijn oplegt.

Een lithiumbatterij die onbedoeld tussen het papier terecht is gekomen, heeft geleid tot een brand bij papier- en kunststofrecyclingbedrijf SUEZ in Weurt. Dit meldt het vakblad Bulk

Hoe veilig is een constructie als deze wordt blootgesteld aan LNG of andere cryogene stoffen? Het antwoord op deze vraag staat centraal tijdens een workshop die NEN over dit onderwerp organiseert op 28 november. Tijdens de workshop wordt de nieuwe reeks ISO 20088-normen over het omgaan met cryogene blootstelling gepresenteerd.

Het stralingsniveau aan de terreingrens van de Centrale Organisatie voor Radioactief Afval (COVRA) in Borsele lag in 2018 onder het toegestane maximum van 0,04 millisievert per jaar. Dit blijkt uit controlemetingen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In 2018 is de hoogste berekende jaarwaarde 0,003 millisievert.

Klokkenluider Paul van Buitenen heeft samen met drie belanghebbenden op een politiebureau in Enschede aangifte gedaan tegen de Nederlandse staat en de gemeente Enschede in verband met de vuurwerkramp in deze plaats in mei 2000. Dit melden diverse media.

Alle PGS-richtlijnen worden aangepast aan de nieuwe Omgevingswet. Enkele PGS-richtlijnen worden eerst nog als interim versie gepubliceerd. Het gaat om PGS 12, 15, 31 en 33-2.

Er is een concept voor de nieuwe PGS 30 'Vloeibare brandstoffen in bovengrondse tank- en afleverinstallaties'. Het doel van deze PGS is om de risico's te beheersen van het vullen, opslaan, afleveren van vloeibare brandstoffen in en vanuit bovengrondse tanks en het verwijderen van bovengrondse opslagtanks.

Het concept van PGS 16 'LPG: Afleverinstallaties, vulinstallaties en skid-installaties' is gepubliceerd. Het doel van PGS 16 is om de risico's te beheersen van de opslag en het afleveren van LPG en het vullen van gasflessen en ballonvaartanks, ingebouwde reservoirs en wisselreservoirs in vulinstallaties. PGS 16 is geactualiseerd in het kader van de omzetting van de PGS naar de nieuwe stijl.