Modaliteitsoverschrijdend

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft in oktober 2019 controles gehouden op grensoverschrijdende transporten van elektrisch afval en verontreinigd plastic afval. Van de 220 controles voldeed bijna tien procent niet aan de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA).

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van de ‘Regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen’. Ook de bijlagen van enkele aanverwante regelingen worden aangepast, zoals VLG, VSG en VBG, die betrekking hebben op respectievelijk vervoer over de weg, per spoor en op de binnenwateren.

Op 29 november vindt in Maarssen weer de jaarlijkse CTGG-dag plaats. Hoe het programma eruit gaat zien is in grote lijnen bekend. Voor het definitieve programma is het raadzaam de website van de Commissie Transport Gevaarlijke Goederen te raadplegen.

Het Verbond van Verzekeraars meldde dit voorjaar op zijn website: 'In de markt van zonnepanelen heerst veel onkunde.

Magazine in PDF

gvld_2019_04.pdf

In dit nummer de volgende bijdragen:

Redactioneel - Samenhang

https://www.gevaarlijkelading.nl/artikel/redactioneel-samenhang

Nieuwsfeiten nummer 4 2019

Sinds een aantal jaren neemt het CBR, divisie CCV, dat is aangewezen als bevoegde instantie om het examen Veiligheidsadviseur af te nemen, deze examens volledig elektronisch af. SCS Training & Consultancy heeft hier nu online proefexamens bij ontwikkeld, waarmee de cursist zich niet alleen inhoudelijk beter kan voorbereiden op het examen, maar ook vertrouwd kan raken met de wijze van online bevraging.

Hans van der Maat

Door de energietransitie wordt elektriciteit een steeds belangrijker energiedrager. Waar energie wordt opgeslagen of getransporteerd, bestaan veiligheidsrisico’s. Zo ook bij elektriciteit. Over de gevaren van (oplaadbare) accu’s en (niet-oplaadbare) batterijen bestaat echter nog veel onduidelijkheid. Enkele praktijkervaringen vanuit de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond.

Voor dit themanummer over nieuwe brandstoffen vroeg de redactie van Gevaarlijke Lading zich af: zijn er voor het ADR al wijzigingsvoorstellen ‘onder de hamer’ geweest die over nieuwe brandstoffen gaan? Met de verschijning van ADR 2017 zijn er al voor-schriften geïntroduceerd voor aardgas en LPG als brandstof. Voor elektrische voertuigen, vol-elektrisch of hybride-elektrisch, is dit nog niet het geval, maar Nederland is nu initiatiefnemer van een voorstel voor het gebruik van (hybride-)elektrische voertuigen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. 

Louise Wagenaar met medewerking van Soedesh Mahesh en Kees de Putter

Met deze keer:

  • Gewijzigde voorschriften ADR ADN RID per 1 juli verplicht
  • ILT publiceert nieuwe Checklist Beleidsregel veiligheidsadviseur
  • Staat van de veiligheid Brzo-bedrijven gepubliceerd
  • Onderzoeksraad publiceert twee onderzoeken incidenten chemische industrie

De Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU) heeft een geactualiseerde versie gepubliceerd van de Hydrogen Safety Reference Database. Deze omvat een analyse van 272 incidenten met brandstofcellen en andere installaties waarin waterstof wordt gebruikt of opgeslagen. Het doel van de database is om lering te trekken uit de incidenten, zodat de veiligheid wordt vergroot.