Binnenvaart

Magazine editie

De milieuverantwoorde omgang met restladingdampen van binnenschepen brengt een aantal wijzigingen met zich mee. In dit laatste deel van dit tweeluik staat de exploitatie van een ontgassingsinstallatie buiten inrichtingen centraal en wordt er ingegaan op de onduidelijkheid over de hiervoor van toepassing zijnde regelgeving.

Arie den Breejen

Auteur(s)
Magazine editie

De kenmerking van schepen in het ADN is toe aan een aanpassing. Niet alleen levert eenvoudige en heldere wetgeving een grotere bereidheid op tot naleving dan complexe wetgeving. Ook kunnen nieuwe regels de schijnveiligheid wegnemen die in de binnenvaart gecreëerd is door de huidige wetgeving.

Leo Creemers

In Nederland is al een geruime tijd een Werkgroep Laad/los Snelheden ADN actief vanuit de VOW (Verladers Overleg Werkgroep Wal-Schip), met vertegenwoordigers van het verladend en vervoerend bedrijfsleven. Deze werkgroep heeft nu een richtlijn geschreven voor het laad-/los-proces van vloeistoffen in binnenvaarttankers.

Het eNose-netwerk rond het haven- en industrieterrein Moerdijk wordt voortgezet. Dat hebben de provincie Noord-Brabant, gemeenten Moerdijk en Strijen, het Havenbedrijf Moerdijk, Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, Shell, ATM, Attero, CNC besloten na een evaluatie.

In het Tractatenblad (2018, 23) is de tekst geplaatst van de wijziging van het 'Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart' (CDNI). Het gaat dan om de bepalingen inzake de behandeling van gasvormige restanten van vloeibare lading (dampen).

Op de website van de UNECE is het officiële verslag van de 32e zitting van het ADN Safety Committee gepubliceerd (Engels). Deze is in Genève gehouden van 22 t/m 26 januari van dit jaar. 

Het ADN Safety Committee komt twee keer per jaar bij elkaar. Hier worden de beslissingen genomen over wijzigingsvoorstellen en de aanbevelingen die zijn gedaan door werkgroepen die door het Comittee zijn aangewezen. De voorstellen worden ingediend in officiële documenten, de zogenaamde INF-documenten en Working Documents.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de schipper die op 29 december 2016 in aanvaring kwam met de stuw bij Grave/Heumen een transactie van € 1400 aangeboden. Het OM is van mening dat de man zich schuldig heeft gemaakt aan overtreding van het Binnenvaartpolitiereglement.

In de Staatscourant (2018, 6065) is een wijziging van de Beleidsregel Binnenvaart 2013 gepubliceerd. Onder andere wordt in artikel 6.1 een verwijzing gemaakt naar het ADN. In het ADN (vanaf 2015) is de afgifte van certificaten uitputtend geregeld.

Magazine editie

Een milieuverantwoorde omgang met restladingdampen van binnenschepen vereist de totstandkoming van voldoende capaciteit aan ontgassingsinstallaties. In dit eerste deel van dit tweeluik gaat Arie den Breejen in op de regelgeving voor die ontgassingsinstallaties.