Binnenvaart

Naar aanleiding van de rapportage van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de stuwaanvaring bij Grave, is een delegatie van de commissie Gevaarlijke stoffen van Koninklijke BLN-Schuttevaer en CBRB samen met leden van de stuurgroep van PZI bijeengekomen om de operationele impact van het rapport

Na jaren van voorbereiding zijn nu de wijzigingen in het ADN 2019 met betrekking tot de aanpassing van de explosiebescherming aan boord van binnenvaartschepen gereed.

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft het onderzoeksrapport 'Stuwaanvaring door benzeentanker bij Grave' van  de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) naar de Tweede Kamer gestuurd.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) heeft vandaag zijn onderzoeksrapport 'Stuwaanvaring door benzeentanker bij Grave' gepubliceerd. Hierin wordt geconcludeerd dat binnenvaartschippers die gevaarlijke stoffen vervoeren, bij dichte mist extra veiligheidsmaatregelen moeten treffen. Het gaat bijvoorbeeld om het inkorten van de vaartijden of het eerder aflossen van de schipper.

De Raad van State heeft uitspraak gedaan in een zaak van een scheepsrecyclingbedrijf in Kampen tegen de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (nu Infrastructuur en Waterstaat).

Onlangs is gebleken dat de 'Zoute-verenregeling' niet meer goed aansluit bij de praktijk van het overzetten van gevaarlijke stoffen met de Waddenveren, zo meldt het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB). Deze regeling is onderdeel van het VLG (Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen) en staat beschreven in artikel 7 van hoofdstuk II van bijlage 2 van

Ook in Flevoland wordt een verbod ingesteld op varend ontgassen van benzeen en benzeenhoudende koolwaterstoffen in de binnenvaart. Dit is gebeurd bij het voorstel van Provinciale Staten voor de vaststelling van de zesde wijziging Verordening voor de fysieke leefomgeving (VFL) 2012.

Minister Nieuwenhuijzen van infrastructuur en Waterstaat en de milieugedeputeerden van Noord Holland, Zuid Holland, Utrecht, Noord Brabant, Zeeland, Flevoland, Overijssel en Gelderland hebben het initiatief genomen tot de oprichting van de Taskforce Varend Ontgassen. Ook de brancheorganisaties in de petrochemie, de binnenvaart en de havens participeren in dit initiatief.

Na  jaren van voorbereiding zijn eindelijk de wijzigingen met betrekking tot de aanpassing van de explosiebescherming aan boord van binnenvaartschepen gereed.

Auteur(s)
Magazine editie

Een column van Henk Bril over de vlamkerende roosters in de binnenvaart