Binnenvaart

Het Europees Verdrag voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (ADN) heeft meerdere doelen. Naast  vergroting van de veiligheid en bescherming van het milieu, is het ook de bedoeling dat de handel en het vervoer mogelijk wordt gemaakt. Dit kan bijvoorbeeld door eisen te standaardiseren. In Nederland moet regelgeving als het ADN duidelijk, uitvoerbaar, controleerbaar en effectief zijn. Het ADN lijkt niet altijd aan al deze criteria te voldoen. Het is complexe regelgeving.

Auteur(s)

Ik wil hier graag de volgende stelling poneren:

Er is nog nooit grondig onderzocht welk (wettelijk) instrument het beste is om ontgassen van binnenvaartschepen te regelen. De voorsortering voor het Scheepsafvalstoffenverdrag door de staatssecretaris is dan ook prematuur.

Mijn onderbouwing daarvoor is als volgt:

De Conferentie van Verdragsluitende Partijen van het CDNI heeft de nieuwe modellen losverklaringen aangenomen voor de droge lading en de tankvaart. Deze modellen kunnen al sinds 1 januari 2014 worden gebruikt. Het oude model kan bij wijze van overgangsmaatregel nog tot 31 december 2014 worden gebruikt.

Deze verklaringen zijn beschikbaar op de website van het CDNI.

Auteur(s)

Eerder dit jaar ontstond er onduidelijkheid over het transport van Ferrosilicium UN 1408 klasse 4.3 conform de Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen (VBG). De onduidelijkheid ontstond doordat de wetgeving in de praktijk geruime tijd anders is geïnterpreteerd door zowel afzenders, beladers als vervoerders. Daarnaast zijn er sinds de introductie van de wetstekst in 2005 geen corrigerende signalen geweest vanuit het Ministerie over deze door het bedrijfsleven gehanteerde interpretatie.

Enkele overgangsbepalingen in het ADN(R) worden aangepast, waarbij oneindige overgangsbepalingen verdwijnen. Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris Huizinga aan het Overleg Orgaan Goederenvervoer.

De verplichte vluchtweg in de binnenvaart is niet langer beperkt tot de tankvaart. Ook voor droge bulk, containervaart en stukgoed geldt in het geval van gevaarlijke stoffen een verplichte vluchtweg. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat en de binnenvaartsector zijn daarbij een pragmatische invulling van de nieuwe regelgeving overeengekomen.