Redactieraad tijdschrift Gevaarlijke Lading

Het tijdschrift Gevaarlijke Lading wordt terzijde gestaan door een redactieraad, die bestaat uit vertegenwoordigers uit alle segmenten van deze markt. De redactieraadsleden denken mee over actuele onderwerpen en leveren ideeën en kopij aan voor het blad. Bij de jaarlijkse redactievergadering wordt gebrainstormd over de inhoud van het blad en de afgelopen nummers worden geëvalueerd. Daarnaast beschikt Gevaarlijke Lading over een vaste auteurspoule van deskundigen uit het werkveld en bijvoorbeeld de brancheverenigingen VVA en CTGG.

Leden van de redactieraad
Jacques Buissing – Directeur Mr. JG. Buissing Consultancy B.V. , hoofdredacteur en auteur van Sdu-uitgaven op het gebied van vervoer gevaarlijke stoffen. Mede-oprichter en bestuurslid VVA. 

 

Erwin Dols – Safety & Commercieel manager Oostvogels Logistics, medeoprichter VVA Belgie. Actief als milieucoördinator, Veiligheidsadviseur gevaarlijke stoffen ADR, Preventieadviseur Arbeidsveiligheid en Kwaliteitsverantwoordelijke.

 

Wim van Dongen - Dangerous Goods Safety Adviser bij advies- en opleidingsbureau All Prevent BV in Hoogvliet. Mede-oprichter van de VVA en na 11 jaar secretaris geweest te zijn in maart 2013 gekozen tot voorzitter. Specialist Vervoer Gevaarlijke Stoffen en Veiligheidsadviseur voor de drie modaliteiten.

 

Geert Frans – Meer dan 25 jaar werkzaam in de logistieke sector, is de laatste 15 jaar actief als lesgever en adviseur vervoer, logistiek, tevens docent wegvervoer. Stichter/medeoprichter VVA België, veiligheidsadviseur ADR/RID specialist IMDG en ladingzekeringsadviseur. Medevennoot en zaakvoerder van GC-Advice bvba.
 

Günther van Loon – Voorzitter van de BESAA in België en Chief Operation Officer bij Group Van Loon, waaronder een transportbedrijf en tankreiniging- en onderhoudsbedrijf vallen. Van Loon is veiligheidsadviseur ADR (alle klassen), actief als bestuurder in meerdere vennootschappen uit de Antwerpse haven en binnen verschillende commissies bij SAVA/FEBETRA.
 

Hans van der Maat – Directeur bij SCS Training & Consultancy BV,  een in het vervoer van gevaarlijke stoffen gespecialiseerd bedrijf dat door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en IATA erkend is. Daarnaast als veiligheidsadviseur voor een aantal oliemaatschappijen betrokken bij het vervoer van gevaarlijke stoffen in de olie- en gasindustrie en organisator van IATA en IMDG trainingen voor deze bedrijfstak.

 

Margreet Oprel - Sinds 2012 veiligheidsadviseur gevaarlijke stoffen en milieubescherming bij DB Cargo Rail Nederland.

 

 

René Overveld - voorzitter van de Commissie Environment and Safety van het European Inland Waterway Transport platform (IWT). Delegatieleider namens het internationale varend bedrijfsleven EBU en ESO bij het ADN Safety Committee in Genève. Adviseur bij BLN. Jarenlange ervaring in het transport van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren bij Interstream Barging. Lid van examencommissie CBR voor nautische vakdiploma’s en ADN. Sinds 2019 eigenaar van Inland Barging consultancy.

Thomas Reitsma - sinds 2013 beleidsadviseur op het gebied van veiligheid en gevaarlijke stoffen bij verladersorganisatie EVO en tevens secretaris van de Commissie Transport Gevaarlijke Goederen. Dossiers: regelgeving op het gebied van het vervoer en de opslag van gevaarlijke stoffen, het Basisnet, verkeers- en tunnelveiligheid. Voorheen was hij als adviseur actief voor verschillende overheidsorganisaties op het gebied van veiligheid.

 

Robert Tieman – Was directeur van het CBRB en beleidsadviseur Milieu bij Deltalinqs. Is nu manager Sustainability and Business Development bij LyondellBasell Rotterdam.

 

Rob van Uffelen - Consultant zeetransport gevaarlijke lading: IMDG en IMSBC Code. Gevaren bij Shell, van Ommeren en Nedlloyd als stuurman. In  1992 begonnen op de afdeling gevaarlijke Lading van Nedlloyd. Van 1996 tot 2007 heeft hij als (global) manager P&ONedlloyd en Maersk Line vertegenwoordigd in verschillende nationale en internationale fora zoals IMO (DSC), ICS (Voorzitter Gevaarlijke Lading Comité), CDI-MPC (SQAS voor Marine Packed Cargo), CTGG, KVNR etc. In september 2007 gestart met een trainings- en adviesbureau gevaarlijke lading: www.imoadvies.nl

Paul Wauters - Nautisch hoofdverkeersleider bij Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen. Daarnaast eigen consultancy bedrijf PAWA Consult bvba, dat advies verleent inzake logistiek in tanks en gevaarlijke goederen, en advies over ADR, RID, ADN en IMDG. Veiligheidsadviseur voor Wauters Gobal Logistics en voor andere bedrijven (transport en verladers) voor rekening van DGT in Zelzate. Lid van de ADR-commissie van Febetra en voorzitter van de commissie gevaarlijke goederen bij de IRU in Genève.

Renate Westendorf - beleidsadviseur bij de divisie havenmeester van het Havenbedrijf Rotterdam N.V. In 1998 begonnen bij het Havenbedrijf, divisie Havenmeester als personeelsplanner, later bij het bedrijfsbureau gewerkt. In 2012 de opleiding specialist gevaarlijke stoffen gevolgd en afgerond.

 

Robert-Jan Westmaas - veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke stoffen (ADR/ADN/RID) bij C. Steinweg Handelsveem B.V. Opleiding tot Specialist gevaarlijke stoffen gevolgd en afgerond, tevens in het bezit van het certificaat luchtverlading gevaarlijke stoffen.

 

Andere bijdragen

Column Henk Bril - Chemisch Technoloog en Arbeidshygiënist. Hij werkt als Manager Product & Transport Safety bij SABIC Europe. Lid van de Commissie Transport Gevaarlijke Goederen, zit namens het bedrijfsleven in de Projectgroep Basisnet.

 

Rubriek Nieuwsfeiten: het belangrijkste nieuws, ook verwijzend naar berichten en documenten op www.gevaarlijkelading.nl. 
Rubriek Nieuwe wet- en regelgeving en publicaties: de belangrijkste wijzigingen in wettenland.
Rubriek In de praktijk: (juridische) casussen, incidenten, inspecties.
Rubriek Uit het Vak: verhalen over/van de Vereniging voor Veiligheidsadviseurs (VVA), de Specialisten Vervoer Gevaarlijke Stoffen (SVGS), en de Commissie Transport Gevaarlijke Goederen (CTGG).
Rubriek Op reis: opvallende beelden van transport en opslag van gevaarlijke stoffen in het buitenland.