‘Minister kan zuidelijke vaarroute boven Wadden wel sluiten'

Print     PDF
4 december 2019
Rubriek

Nederland kan onder bepaalde voorwaarden de zuidelijke vaarroute boven de Waddeneilanden sluiten, ondanks dat het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft laten weten dat dit niet zou gaan. Het idee om deze route te sluiten voor diep stekende schepen komt van de regeringspartijen ChristenUnie en D66, meldt Nieuwsblad Transport. De aanleiding voor dit idee is het verlies van 342 containers, waarvan twee met een gevaarlijke lading, door het containerschip MSC Zoe op 1 januari.

Als er vanuit oogpunt van veiligheid en milieu zwaarwegende redenen zijn, kan de Nederlandse regering bij de International Maritime Organization een verzoek indienen om eisen te stellen aan schepen die van het vaarwegstelsel ten noorden van de Wadden gebruik maken.

Op dit moment geeft de Kustwacht wel adviezen aan schepen omtrent deze routes. Maar kapiteins zijn niet verplicht deze op te volgen.

Het zoeken naar containers en de inhoud hiervan van de MSC Zoe die nog op de zeebodem liggen is overigens gestaakt, heeft Minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen aan de Tweede kamer laten weten. Wat er nu nog in zee ligt, is dermate verspreid dat verder zoeken te veel tijd zou kosten. Het zoeken is bovendien niet zonder gevaar voor de duikers. Er zijn nog 43 containers zoek, waarvan een met gevaarlijke lading.

Bron: Nieuwsblad Transport

Bron