NanoToolSelector is hulp bij risicobeheersing van nanomaterialen

Print     PDF
2 december 2019
Rubriek

De NanoToolSelector is gepubliceerd door het Kennis- en Informatiepunt Risico’s van Nanotechnologie van het RIVM (KIR-nano). Met deze online keuzehulp is het mogelijk de juiste tool te kiezen voor de RI&E voor nanomaterialen.

De NanoToolSelector is ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en bevat informatie over meer dan veertig verschillende tools, waarmee gezondheidsrisico's bij het werken met nanomaterialen in een bedrijf in kaart kunnen worden gebracht. De eigenschappen van de tools zijn beschreven op beschikbaarheid, toepassingsgebied, beoogd kennisniveau van de gebruiker, gebruiksgemak en kwaliteit. Via de NanoToolSelector zijn de tools makkelijk te vergelijken.

Bron: Arboportaal, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bron