Meer duidelijkheid over lading van MSC Zoe

Print     PDF
18 november 2019
Rubriek

Er is meer duidelijkheid gekomen over de lading die het containerschip MSC Zoe op 1 januari jongstleden bij de Waddeneilanden verloor. Een volledig overzicht van de verloren lading is er echter nog steeds niet.

Een uitgebreidere ladinglijst van de MSC Zoe, waar Rijkswaterstaat al sinds februari mee werkt, is openbaar gemaakt door RTV Noord en Omrop Fryslân, die de lijst hebben verkregen na een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur.

Omrop Fryslân en RTV Noord hebben eind oktober van Rijkswaterstaat een nieuwe ladinglijst gekregen. Al eerder kregen zij een ladinglijst met vrij algemene omschrijvingen van de inhoud van de verloren containers van de MSC Zoe. De omroepen hebben daarna in gesprekken met Rijkswaterstaat duidelijk gemaakt dat zij de informatie nog te vaag vonden en meer details wilden. Op de nieuwe lijst heeft de dienst een kolom toegevoegd met meer specifieke informatie die de verladers aan Rijkswaterstaat hebben geleverd. In sommige gevallen verduidelijkt dit wat, maar in andere gevallen niet.

Van de 342 containers hebben er voor zover bekend twee een gevaarlijke lading. Van één container werd de lading aanvankelijk omschreven als ‘batteries’, terwijl de later toegevoegde kolom de inhoud omschrijft als ‘bicycle parts’. Dat kan op hetzelfde soort product slaan, maar verhelderend is de nieuwe informatie niet. Van een andere container is bekend dat deze lithium-ion accu’s bevatte. Die informatie is niet veranderd.

Het totale gewicht van de overboord geslagen is volgens de opgave van Rijkswaterstaat 3.250 ton. Hiervan is ongeveer 2.450 ton geborgen. Naar schatting 800 ton is niet teruggevonden, waaronder een container met lithiumbatterijen. Daarvan ontbreekt ieder spoor.

Bron: RTV Noord

Bron