TNO en Defensie ontwikkelen model om blootstelling te beoordelen

Print     PDF
23 juli 2019
Rubriek

In het kader van een samenwerkingsproject hebben TNO en Defensie een uniek conceptueel model ontwikkeld waarmee de mate van blootstelling aan gevaarlijke stoffen kan worden voorspeld. In dit model worden gegevens over werk- en milieugerelateerde emissiebronnen geïntegreerd. 
In de toekomst moet de integratie van modellen en meetdata de tijdrovende en complexe risicobeoordelingen vervangen. Daarmee kunnen dan zowel de persoonlijke blootstelling via inademing als concentratiekaarten van stoffen in kaart worden gebracht,

Geïntegreerd

In Nederland worden nu de risico’s van werk- en milieugerelateerde blootstelling afzonderlijk beoordeeld. En om de mate van blootstelling vast te stellen en te bepalen wat de gezondheidsrisico’s hiervan zijn, wordt er momenteel gebruikgemaakt van allerlei verschillende instrumenten. TNO en Defensie bedachten een manier om modelschattingen en andere meetgegevens samen te brengen. Zo kan de totale (cumulatieve) persoonlijke blootstelling voorspeld worden voor uitgezonden Defensie-personeel. Het conceptuele model heeft een werk- en milieumodule, en biedt inzicht in de werk- en milieugerelateerde blootstellingsniveaus. In de verkennende fase van het model werd in de milieugerelateerde module het LOTOS-EUROS model toegepast. In de werkgerelateerde module werd de Advanced REACH TOOL gebruikt. In de toekomst moet het model tijdrovende en complexe risicobeoordelingen vervangen. Daarnaast kan het een waardevolle bijdrage leveren aan risicobeheersing.

Algemeen inzetbaar

Deze integratie van gegevens uit het werk- en milieudomein is niet alleen relevant in militaire toepassingen, maar kan ook worden toegepast in bijvoorbeeld een industriële, stedelijke of agrarische omgeving. TNO wil dan ook onderzoeken of het conceptinstrument kan worden aangepast voor gebruik in andere gebieden. Interessant is de mogelijkheid om verschillende blootstellingsbronnen te combineren en toekomstige blootstellingen te voorspellen. Dit kan weer worden gebruikt voor geïntegreerde evaluatie van blootstelling en risicobeheersing. 

Bron
Tags