RIVM publiceert informatie detectiemiddelen brand met lithium-ionbatterijen

Print     PDF
22 juli 2019
Rubriek

Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft een informatiedocument opgesteld om Adviseurs Gevaarlijke Stoffen (AGS) van de brandweer te ondersteunen bij een mogelijke brand met lithium-ionbatterijen. Branden met lithium-ionbatterijen zijn een relatief nieuw fenomeen waar nog weinig ervaring mee is opgedaan. Door de energietransitie neemt de kans op dit soort branden toe. Bij dit soort branden komen stoffen vrij, die soms lastig te meten (detecteren) zijn. Sommige detectiemiddelen (middelen om de aanwezigheid van bepaalde stoffen te meten) zijn kruisgevoelig: ze meten andere stoffen dan dat je verwacht of ze werken alleen onder zeer specifieke omstandigheden. Het interpreteren van meetresultaten wordt hierdoor een flinke uitdaging.

Cocktail

Bij een brand met lithium-ionbatterijen komt een cocktail aan (gevaarlijke) stoffen vrij. Onder andere enkele typerende stoffen zoals waterstoffluoride, lithium(hydr)oxide en zware metalen. Het gebruik van deze batterijen neemt toe en daarmee ook de kans om als hulpverlener geconfronteerd te worden met een 'li-ionbrand'. Het is voor de keuze van adequate maatregelen belangrijk om een inschatting te kunnen maken van de risico’s van stoffen die vrijkomen. Het meten van waterstoffluoride (HF) is niet eenvoudig en bij de beschikbare detectiemiddelen is het belangrijk te weten wat wel en wat niet te doen.

Brandexperimenten

Het RIVM heeft metingen verricht bij brandexperimenten met li-ionbatterijen bij de Technische Universiteit Eindhoven en de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) in Loenen. Bij deze experimenten is praktische ervaring opgedaan met detectiemiddelen. Het RIVM wil hulpverleners en – meer specifiek – Adviseurs Gevaarlijke Stoffen van de brandweer praktische ondersteuning bieden. Vooral als het gaat om de voorbereiding op en uitvoering van metingen bij li-ionbranden. De informatie is beperkt tot de detectiemiddelen waarover de meeste veiligheidsregio’s al beschikken, of eenvoudig kunnen beschikken. De focus ligt op detectie van de kenmerkende stoffen waterstoffluoride (HF) en lithiumoxide (Li2O).

Bron
Tags