Concept PGS 9 'cryogene gassen' gereed voor commentaar

Print     PDF
9 juli 2019
Rubriek

Het concept van PGS 9: 'Cryogene gassen: opslag van 0,150 m3 - 100 m3' is gereed voor commentaar. Alle geïnteresseerden kunnen het concept inzien en eventuele opmerkingen sturen aan het PGS-projectbureau.

Cryogene gassen

Het doel van PGS 9 is om de risico’s te beheersen van opslag van cryogene gassen. De PGS-richtlijn beschrijft maatregelen waarmee dat doel kan worden bereikt. Deze maatregelen zijn gebaseerd op een risicobenadering die uitgaat van scenario’s die zich voor kunnen doen. Uit de scenario’s zijn doelen geformuleerd waarmee wordt beoogd een aanvaardbaar veiligheidsniveau te creëren. Uit de doelen zijn vervolgens de maatregelen afgeleid waarmee de grote en middelgrote risico’s kunnen worden voorkomen dan wel zoveel mogelijk worden beperkt. 

Nieuwe stijl

PGS 9 is geactualiseerd in het kader van de omzetting van de PGS naar de nieuwe stijl. Deze nieuwe stijl is onder andere ingegeven door de introductie van de nieuwe Omgevingswet.

Reageren

Belangstellenden kunnen de conceptversie van PGS 9 downloaden. Zij kunnen in de wijzigingstabel de wijzigingsvoorstellen aangeven. Reacties kunnen tot 8 september 2019 naar: pgs@publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl

Bron
Tags