Debat overboord geslagen containers MSC Zoe

Print     PDF
15 mei 2019
Rubriek

Op 14 mei heeft in de Tweede Kamer een debat plaatsgevonden over de vervuiling van de Waddenzee door overboord geslagen zeecontainers. De Kamer blikte met de ministers Van Nieuwenhuizen (Waterstaat) en Schouten (Natuur) terug en vooruit, nadat het vrachtschip MSC Zoë zeecontainers verloor op de Waddenzee.

In de nacht van 1 januari op 2 januari 2019 vielen 342 containers van het vrachtschip MSC Zoë in de Waddenzee. Verschillende instanties, zoals TNO en de OVV, onderzoeken momenteel de toedracht van het incident en de gevolgen voor het Waddengebied.

Vrachtbrief

Verschillende partijen vinden dat de gedetailleerde vrachtbrief van de MSC Zoë openbaar moet worden gemaakt. De huidige informatie zou te summier zijn om de milieugevolgen te bepalen. Specifieke informatie over de inhoud van de containers wordt niet openbaar gemaakt omdat die bedrijfsgevoelig is, maar die gegevens zijn wel beschikbaar voor de incidentenbestrijding en voor ecologisch onderzoek, stelt minister Van Nieuwenhuizen.

Er wordt ook aandacht gevraagd voor de twee containers met gevaarlijke stoffen, die nog niet gevonden zijn: zijn die inmiddels wél geborgen? Er zijn zakken met Perkadox aangespoeld, met zekerheid is Perkadox in het zeemilieu terechtgekomen. Van Nieuwenhuizen bevestigt dat de ene container wel gevonden is, maar helaas zonder de inhoud, en die andere nog niet.

Verder wordt gevraagd of gevaarlijke lading niet in aparte, maar wel toegankelijke containers moet, op lagere stacks, en moeten we geen hogere eisen stellen aan containers met gevaarlijke lading?  

Plastic

Enkele partijen bepleiten een verbod op plastickorrels en piepschuim vervoerd in zeecontainers, want die kunnen grote milieuschade veroorzaken. De ecologische gevolgen voor de Waddenzee, onder andere door plastic, zijn volgens onderzoekers nog moeilijk te bepalen, zegt minister Schouten. Voor de lange termijn wordt een breed monitoringsonderzoek opgezet.

Verantwoordelijk

Ook wordt gesteld dat niet altijd duidelijk was wie waarvoor verantwoordelijk was. De oprichting van een waddenautoriteit zou de hulpverlening bij een volgend incident in het Waddengebied kunnen verbeteren, zo wordt geopperd.

Chip

Een andere suggestie is: rust containers verplicht uit met een chip, zodat aan de buitenkant is af te lezen welke inhoud de container heeft en of deze gevaarlijke of giftige stoffen bevat. En pas GPS-markers toe op containers met gevaarlijke lading, zodat ze kunnen worden getraceerd. Minister Van Nieuwenhuizen doet momenteel onderzoek naar verbeterde tracering van containers.

De Kamer stemt op 21 mei over de ingediende moties:

Bron
Tags