Whitepaper RIE gevaarlijke stoffen: ook voor uw bedrijf?

Print     PDF
2 april 2019
Rubriek

Op kennisplatform HSE Actueel is de whitepaper 'RIE gevaarlijke stoffen: ook voor uw bedrijf?' gepubliceerd. Deze maakt bedrijven die (zijdelings) te maken hebben met gevaarlijke stoffen bewust van hun wettelijke verplichtingen van het inventariseren en evalueren van de gevaarlijke stoffen in hun bedrijf. Heeft uw bedrijf te maken met transport, op- of overslag van gevaarlijke stoffen, dan biedt deze whitepaper hopelijk veel herkenbare, nuttige informatie. Voor bedrijven die niet gericht met gevaarlijke stoffen werken, zal deze materie voor een grotere bewustwording zorgen om risico’s van gevaarlijke stoffen te inventariseren en te beheersen.

Wilt u weten of de wettelijke verplichtingen van een Risico-inventarisatie en -evaluatie ook op uw bedrijf van toepassing zijn? En hoe u de risico's kunt beheersen? Ga naar HSE Actueel en download de whitepaper.

Bron
Tags