Onderzoek ministerie SZW: bekendheid met Arbowet moet verbeteren

Print     PDF
28 september 2018
Rubriek

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft onderzoek laten doen naar de bekendheid met en implementatie van de nieuwe Arbowet bij het MKB en het grootbedrijf. De Arbowet is per 1 juli jl. gewijzigd. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden onder de arbobeïnvloeders, bijvoorbeeld preventiemedewerkers, OR-leden en HR-medewerkers. Staatssecretaris Van Ark van SZW heeft het ondezoeksrapport hiervan naar de Tweede Kamer gestuurd.

Werk aan de winkel

Van Ark stelt dat het onderzoek laat zien dat er met name bij het MKB nog werk aan de winkel is. Drie op de vijf ‘Arbo beïnvloeders’ weet een maand voor de definitieve invoering dat de Arbowet is gewijzigd, maar is inhoudelijk niet volledig bekend met deze wijzigingen en geeft aan dat nog niet alle bepalingen zijn doorgevoerd in de organisatie. Verder blijkt uit het onderzoek een verschil tussen MKB en grootbedrijf: het grootbedrijf heeft meer kennis over de wet en heeft bepalingen uit de wet beter geïmplementeerd. 

Verbetering

Sinds 1 juli 2018 moeten alle bedrijven de Arbowet geïmplementeerd hebben en conform nieuwe wetgeving werken. Van Ark gaat ervan uit dat de bekendheid met de gewijzigde Arbowet de komende tijd gaat verbeteren, aangezien het onderzoek voor 1 juli 2018 plaatsvond.

Onderzoek De gewijzigde Arbowet (ministerie SZW)

Bron
Tags