Basisboek Chemische Veiligheid 2018 verschenen

Print     PDF
9 maart 2018
Rubriek

Bij Sdu is het Basisboek Chemische Veiligheid 2018 verschenen. Om veilig te werken met gevaarlijke stoffen is kennis nodig van de eigenschappen en risico’s. Want wat is nu een chemische stof en wat is een gevaarlijke stof en hoe ga je daar veilig mee om? De deskundige redactie behandelt alle aspecten van chemische veiligheid die je tegenkomt in de dagelijkse praktijk. In de verschillende hoofdstukken komen niet alleen persoonlijke veiligheid, externe veiligheid en procesveiligheid aan bod, maar ook de veiligheidsaspecten bij transport en opslag.

Naslagwerk en studieboek

Het Basisboek Chemische veiligheid is te gebruiken als naslagwerk door een brede groep: de manager die verantwoordelijk is voor productie, arbeidsomstandigheden of veiligheid, nieuwe medewerkers in de keten, hulpdiensten en overheden zoals vergunningverleners en inspecteurs. Daarnaast is het Basisboek te gebruiken als studieboek. De bijbehorende online biedt aansluitend actuele en verdiepende informatie.

 Inhoud Basisboek Chemische Veiligheid:
 1. Inleiding
 2. Stoffen
 3. Herkennen van gevaarlijke stoffen
 4. Werken met gevaarlijke stoffen
 5. Persoonlijke beschermingsmiddelen
 6. Procesveiligheid
 7. Vervoer van gevaarlijke stoffen
 8. Op- en overslag
 9. Chemische brandveiligheid
 10. Externe veiligheid
 11. RI&E, ARIE en BRZO
 12. Vergunningverlening
 13. Human factors
 14. Leren van incidenten
 15. Wetgeving

Bron
Tags