CTGG-dag 2017 wederom zeer informatief (+ presentaties)

Print     PDF
28 november 2017
Rubriek

Op vrijdag 24 november vond de jaarlijkse CTGG Voorlichtingsdag plaats, bij Inn Style in Maarssen. Zoals ieder jaar zijn de deelnemers wederom in één dag bijgepraat over de actualiteiten rond vervoer en opslag van gevaarlijke stoffen.

Bedrijfsleven, brancheverenigingen, de onderzoekswereld en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat belichtten de belangrijkste actualiteiten van dit moment. Onderwerpen waren bijvoorbeeld: Basisnet spoor, modernisering omgevingsveiligheidsbeleid, preparatie op incidenten, wijzigingen opslag gevaarlijke stoffen, totstandkoming internationale regelgeving, en er was nieuws uit de binnenvaart. Als intermezzo konden de deelnemers een (golf)balletje slaan, en Henk Bril maakte de dag compleet met zijn prikkelende stelligen ter discussie. Tot slot was er natuurlijk de welbekende netwerkborrel. De presentaties van de sprekers treft u hieronder aan.

In het komende nummer van Gevaarlijke Lading komt een uitgebreider verslag van de CTGG Voorlichtingsdag 2017. 

Presentaties

CTGG-dag algemeen Thomas Reitsma/CTGG en Pieter Wildschut/CTGG

Basisnet Spoor Vincent van der Vlies/Berenschot en Monique Berrevoets/Antea Group

Binnenvaartnieuws Michael Zevenbergen/CBRB

PGS 28 Wim Schouten/Nove

PGS 15 Macco Korteweg Maris/VNCI

PGS 31 Edwin de Roij/VNCI

Totstandkoming regelgeving Sjöfn Gunnarsdottir/RIVM

Prepareren op incidenten Ton Mol/Interstream Barging 

MOV-beleid Dick van den Brand en Alan Dirks/Haven van Rotterdam

Bron
Tags