Voortgang invoering Omgevingswet

Print     PDF
24 april 2017
Rubriek

In maart heeft minister Schultz van Haegen (I&M) vragen van de Eerste Kamer over de AMvB's rond de Omgevingswet beantwoord. De internetconsultatie over de Invoeringswet is afgerond; op dit moment worden de reacties verwerkt.

AMvB's

De Eerste Kamerleden stelden tezamen 154 vragen over de ontwerpbesluiten bij de Omgevingswet. De behandeling van de besluiten is een belangrijke stap op weg naar de stelselherziening van het omgevingsrecht. Het gaat om vier algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s): het Omgevingsbesluit, het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl), het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). De vragen en antwoorden staan op de website van de Eerste Kamer.

Om zich nader te informeren over de AMvB’s hield de Eerste Kamer op 6 maart een bijeenkomst met een aantal deskundigen. Het verslag van de bijeenkomst staat op de website van de Eerste Kamer.

Op dit moment wordt gewerkt aan de Raad van State-versie van de AMvB’s. Hierin worden de opmerkingen uit de consultatie verwerkt, maar ook de inbreng van de Tweede en te zijner tijd ook van de Eerste Kamer. Het streven is om de AMvB’s voor de zomer aan de Raad van State aan te bieden.

Bron
Tags