Nieuws

De Betuweroute zal voornamelijk gebruikt worden voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Eind 2005 start de aanleg van een grensoverschrijdend pijpleidingennetwerk voor het vervoer van propyleen. Het transportsysteem (kosten: 200 miljoen euro) verbindt Rotterdam en Antwerpen met chemische bedrijven in België, Zuid-Limburg en het Roergebied. Begin 2007 moet het ondergrondse netwerk volledig operationeel zijn.

De twee Belgische wegvervoerorganisaties SAV en Febetra verzetten zich tegen de plannen van de Vlaamse overheid om een verbod in te stellen voor het vervoer van alle ADR-lading door de Antwerpse Kennedytunnel.

Op 17 maart publiceerde de Nederlandse Staatscourant de gewijzigde Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen, de VLG 2005.

Het kabinet heeft gisteren ondubbelzinnig duidelijk gemaakt dat LPG als autobrandstof op de markt blijft.