Nieuws

Op 1 juni mag Nederland naar de stembus voor het raadplegende referendum over een grondwet voor Europa. Een kort overzicht van relevante punten.

Op 1 juli 2005 worden de Nederlandse beveiligingsvoorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen definitief van kracht. Vanaf die datum krijgen bedrijven die gevaarlijke stoffen vervoeren over de weg, via het spoor en per binnenvaart te maken met nieuwe regels voor bescherming tegen terroristische aanslagen en vandalisme.

Chemiebedrijven kunnen de kosten als gevolg van de nieuwe registratieregels voor stoffen die de EU voorstelt, doorberekenen aan hun afnemers.

Zeeschepen moeten uiterlijk over een jaar overschakelen op schonere stookolie zodra ze de Noordzee, het Kanaal of de Oostzee bereiken.

De algemeen directeur van VTL, drs. L.C.H. Eckhardt, heeft in overleg met het Bestuur van VTL besloten in de loop van dit jaar zijn functie neer te leggen.