Nieuws

Het onderzoek naar een lekkende chemicaliëntrein bij Arnhem kan volgens onafhankelijke deskundigen de toets der kritiek niet doorstaan, zo schrijft De Gelderlander.

Minister Peijs heeft antwoord gegeven op vragen van de VVD-kamerleden Oplaat en Hofstra over het vervoer van gevaarlijke stoffen per trein in Goor.

Het merendeel van de LPG-tankstations in de gemeente Rotterdam voldoet niet aan één of meer milieuvoorschriften.

In 2006 richt het programma VASt, Versterking Arbeidsomstandighedenbeleid Stoffen, van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zich ook op bedrijventerreinen. Hiervoor is al verkennend onderzoek uitgevoerd.

Het Europees Parlement heeft een van de omvangrijkste verslagen uit zijn geschiedenis aangenomen: het wetgevingspakket REACH.