Nieuws

In antwoord op vragen van Tweede Kamerlid Dik-Faber heeft staatssecretaris Van Veldhoven uitleg gegeven over berichten in de media dat BRZO-bedrijven massaal veiligheidsregelgeving overtreden.

De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft op 9 oktober een goederentrein met gevaarlijke stoffen bij station Oldenzaal stil gezet. De reden hiervoor is dat de vervoerder vervuilde afsluiters heeft afgedekt met vuilniszakken, om te voorkomen dat de stoffen zouden lekken. Dit is niet toegestaan.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) constateert dat er onvoldoende zicht is op de verspreiding van FRD (een van de GenX-stoffen) in afvalstromen. Dat staat in het ‘Vervolgonderzoek Afvalstromen Chemours 2019’ dat staatsecretaris Van Veldhoven op 25 september naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft bij vijftig zeeschepen in de haven van Rotterdam monsters genomen van de brandstof. Hierbij bleek in de monsters van enkele schepen zeer zorgwekkende stoffen te zitten. De metingen zijn verricht in opdracht van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

De Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU) heeft een geactualiseerde versie gepubliceerd van de Hydrogen Safety Reference Database. Deze omvat een analyse van 272 incidenten met brandstofcellen en andere installaties waarin waterstof wordt gebruikt of opgeslagen. Het doel van de database is om lering te trekken uit de incidenten, zodat de veiligheid wordt vergroot.