Nieuws

Het aantal meldingen van voorvallen met gevaarlijke stoffen door de deelnemers in de vervoersketen stijgt in 2005 aanzienlijk. Als belangrijkste oorzaak ziet de Inspectie Verkeer en Waterstaat de in 2003 ingevoerde verplichting daartoe.

De Inspectie Verkeer en Waterstaat heeft in 2005 samen met de VROM-inspectie 75 inspecties op het vervoer van vuurwerk uitgevoerd. Bij 38 inspecties werden één of meer overtredingen vastgesteld.

Gemeenten zetten routering over het algemeen niet vaak en niet weloverwogen
in. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit onderzoek van de Inspectie Verkeer en Waterstaat naar beweegredenen van gemeenten om routering al dan niet in te zetten, zoals de inspectie deze beschrijft in het Jaarbericht 2005.

Uit onderzoek van KPMG Sustainability blijkt dat niet meer dan veertig procent van de Nederlandse bedrijven bekend is met de nieuwe Europese wetgeving REACH, die registratie van alle chemische stoffen verplicht stelt.

De nieuwe regels om terrorisme tegen te gaan, zijn met name bij het transport van gevaargoed in de praktijk soms moeilijk te verenigen met de regels om de transportveiligheid te waarborgen. Dat schrijft de Inspectie Verkeer en Waterstaat in haar jaarbericht 2005.