Nieuws

De naleving van de arbeidsomstandighedenwet en de arbeidstijdenwetgeving door de branche voor wegtransport van vloeibare chemicaliën moet verbeterd worden. Dit concluderen de Inspectie Verkeer en Waterstaat en de Arbeidsinspectie in een gezamenlijk rapport dat in mei 2006 gepubliceerd is. Beide inspectiediensten legden samen 35 bedrijfsbezoeken af en inspecteerden 496 voertuigen.

In opdracht van de Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA)
en de Bond van Aannemers van Tegelwerken in Nederland (BOVATIN) heeft Arbouw de Stoffenmanager Bouwnijverheid ontwikkeld. Dit is een hulpmiddel voor werkgevers in de stukadoors- en tegelzetbranche om de risico's van gevaarlijke stoffen en producten te herkennen en te beheersen.

De Adviesraad Gevaarlijke Stoffen (AGS) is van mening dat het niet zinvol is een nieuwe versie te schrijven van PGS 11, het aan chloor gewijde deel van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen. AGS analyseerde documenten voor opslag en gebruik van chloor en verwerkte deze onderzoeksresultaten in een rapport.

Het aantal goederentreinen dat over de lijn Deventer-Oldenzaal rijdt, neemt op de middellange termijn af met twintig per dag. Dat is het gevolg van de ingebruikname van de Betuwelijn per 1 januari volgend jaar.

De invoering van REACH, het systeem voor de registratie van de risicogegevens van chemische stoffen, komt steeds dichterbij. Daarom worden op 29 juni de gevolgen van REACH uiteengezet tijdens een congres in het Steigenberger Kurhaus Hotel in Scheveningen.