Nieuws

Sinds 2002 ligt in de haven van Amsterdam een Russische onderzeeboot van de Foxtrot-klasse. Het schip is in slechte staat en wordt half december onder bestuursdwang verwijderd en vervolgens gesloopt. De opdracht hiervoor is verkregen door Struijk Sloop- en Grondwerken, Jansen Recycling Group, Purified Metal Company (PMC) en andere gespecialiseerde bedrijven.

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van de ‘Regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen’. Ook de bijlagen van enkele aanverwante regelingen worden aangepast, zoals VLG, VSG en VBG, die betrekking hebben op respectievelijk vervoer over de weg, per spoor en op de binnenwateren.

Hoe graag we dat ook zouden willen, het noodlot is niet uit te sluiten als oorzaak van ongelukken bij de productie, opslag en het transport van gevaarlijke stoffen. Het is niet meer dan realistisch om daar rekening mee te houden. Dat is de mening die Rob Geerts en Jan Heitink verkondigen in een interview op de website van de VNCI.

Spoorgoederenvervoerders kunnen nog altijd geen goederenwagons met gevaarlijke stoffen rangeren op het Rotterdamse emplacement Waalhaven-Zuid. ProRail heeft de op 1 november gehouden test van een tijdelijk bluswatersysteem vroegtijdig afgebroken.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft gewaarschuwd dat grote schepen bij slecht weer het gevaar lopen de zeebodem te raken op de vaarroute ten noorden van de Waddeneilanden. De Kustwacht heeft hierop gereageerd met een officieel advies van deze strekking aan de scheepvaart.