Nieuws

Het Jaarplan 2020 van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft als een van de thema's de goede beheersing van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Voor chronische blootstelling richt het programma zich op het terugdringen van beroepsziekten door carcinogene, mutagene en reprotoxische stoffen ioniserende straling.

Het stralingsniveau aan de terreingrens van de Centrale Organisatie voor Radioactief Afval (COVRA) in Borsele lag in 2018 onder het toegestane maximum van 0,04 millisievert per jaar. Dit blijkt uit controlemetingen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In 2018 is de hoogste berekende jaarwaarde 0,003 millisievert.

Wat zijn de mogelijke effecten van een crisis van ongekende omvang? En kunnen we ons daarop voorbereiden? Deze vragen staan centraal in een onderzoek dat het lectoraat crisisbeheersing van het Instituut Fysieke Veiligheid en Crisisplan uitvoeren in opdracht van het Veiligheidsberaad.

Een groep van 33 mensen die tussen 2004 en 2012 in aanraking kwam met chroom-6 bij het schuren van treinen, eist een extra schadevergoeding van € 8.000 per persoon van NedTrain. Dat meldt Omroep Brabant. Eerder kwam de gemeente Tilburg met € 7.000 per slachtoffer over de brug. Het gaat om een groep mensen die in de bewuste jaren werkloos waren.

In de nabije toekomst kunnen radio-actieve isotopen in de natuur wellicht worden opgeruimd door microrobots die zichzelf voortstuwen. Dit meldt de website voor wetenschappelijk nieuws Scientias.nl.