Nieuws

Een lithiumbatterij die onbedoeld tussen het papier terecht is gekomen, heeft geleid tot een brand bij papier- en kunststofrecyclingbedrijf SUEZ in Weurt. Dit meldt het vakblad Bulk

KLM start een uitgebreid onderzoek naar de blootstelling aan het giftige chroom-6, meldt De Telegraaf. Dit gebeurt in de werkplaatsen waar vliegtuigen worden onderhouden. Bij onderhoud aan vliegtuigen is personeel mogelijk blootgesteld aan te veel chroom-6, zo vrezen de vakbonden.

Eind 2017 is het examen basisveiligheid (B-VCA) vernieuwd. In 2018 bleek dat het slagingspercentage was gedaald, blijkt uit cijfers van de Stichting Samenwerken Voor Veiligheid. Onderzoek laat zien dat de verlaagde slagingspercentages verschillende oorzaken hebben.

Minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen laat in antwoord op vragen van de Tweede Kamer weten, dat er hard gewerkt wordt om het varend ontgassen volledig te kunnen verbieden.

De start-up Asbeter heeft het Asbetter Acids-procedé ontwikkeld om asbest in dakplaten te vernietigen met restzuren uit de chemische industrie. Installaties op operationele schaal zijn gepland in de Botlek en nabij Chemiepark Delfzijl. Asbeter verwacht binnen tien jaar het asbestprobleem in Nederland op te lossen.