Nieuws

De Gezamenlijke Brandweer Rotterdam werkt samen met DCMR, de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) en zeventien tankopslagbedrijven aan een betere mobiele bestrijding van tankputbranden. De nieuwe systematiek staat bekend als TPB 2.0. De meeste bedrijven in het Rijnmondgebied kiezen voor een mobiele bestrijding van deze branden om te voldoen aan de eisen die de PGS 29-richtlijn oplegt.

Nederland kan onder bepaalde voorwaarden de zuidelijke vaarroute boven de Waddeneilanden sluiten, ondanks dat het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft laten weten dat dit niet zou gaan. Het idee om deze route te sluiten voor diep stekende schepen komt van de regeringspartijen ChristenUnie en D66, meldt Nieuwsblad Transport.

De normenreeks voor transportleidingen (NEN 3650) is herzien. Deze normen vormen de basis voor het veilige transport van gevaarlijke stoffen in Nederland. De aanleiding voor de herziening ligt in de aanpassing van de normen aan de technologische ontwikkelingen.

Het normontwerp NEN 8771 voor de bepaling van ontwerp, beheer en onderhoud van biogasinstallaties is gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen tot 1 maart 2020 commentaar indienen. Het normontwerp draagt de titel 'Ontwerp, beheer en onderhoud van biogasinstallaties'.

De NanoToolSelector is gepubliceerd door het Kennis- en Informatiepunt Risico’s van Nanotechnologie van het RIVM (KIR-nano). Met deze online keuzehulp is het mogelijk de juiste tool te kiezen voor de RI&E voor nanomaterialen.