Nieuws

Er is een concept voor de nieuwe PGS 30 'Vloeibare brandstoffen in bovengrondse tank- en afleverinstallaties'. Het doel van deze PGS is om de risico's te beheersen van het vullen, opslaan, afleveren van vloeibare brandstoffen in en vanuit bovengrondse tanks en het verwijderen van bovengrondse opslagtanks.

ProRail heft het rangeren van goederenwagons met gevaarlijke stoffen op emplacement Waalhaven Zuid in het Rotterdamse havengebied tijdelijk stilgelegd. Reden voor deze maatregel is dat de bluswatervoorzieningen die de Gezamenlijke Brandweer en Incidentenbestrijding ProRail op dit emplacement gebruiken, niet voldoen.

De nationale normcommissie Biogasinstallaties heeft een norm ontwikkeld voor het transport van biogas per buisleiding. Tot op heden bestaat hier nog geen specifieke regelgeving voor, zoals dit bij aardgas wel het geval is. Belanghebbenden kunnen tot 1 december 2019 commentaar indienen op deze norm.

Het concept van PGS 16 'LPG: Afleverinstallaties, vulinstallaties en skid-installaties' is gepubliceerd. Het doel van PGS 16 is om de risico's te beheersen van de opslag en het afleveren van LPG en het vullen van gasflessen en ballonvaartanks, ingebouwde reservoirs en wisselreservoirs in vulinstallaties. PGS 16 is geactualiseerd in het kader van de omzetting van de PGS naar de nieuwe stijl.

Het lectoraat Transportveiligheid van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) heeft twee nieuwe kennisdocumenten gepubliceerd over het gebruik van waterstof als transportbrandstof. De eerste is de 'Handreiking vergunningsverlening waterstof tankstations'.