Zeevaartongevallen in kaart gebracht

Het European Maritime Safety Agency (EMSA) heeft het rapport 'Annual Overview of Marine Casualties and Incidents' gepubliceerd. Dit is een overzicht en analyse van de zeevaartongevallen in de periode 2011-2014 die zijn gerapporteerd via het rapporteringssysteem European Marine Casualty Information Platform (EMCIP). In totaal zijn er over die periode 9.180 incidenten gerapporteerd. In 2014 zijn er meer dan 3.000 ongevallen gerapporteerd, een toename met 9,3 procent ten opzichte van 2013.

U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor hebt. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten.

Log in als u een abonnement heeft op Gevaarlijke Lading om toegang te krijgen tot dit onderdeel. Indien u geen abonnement heeft; kijk voor meer informatie en de voorwaarden op de Sdu website of neem contact op met de Sdu Klantenservice: 070 378 98 80 of informatie@sdu.nl.

Voor meer informatie over de abonnementsmogelijkheden of een vrijblijvende digitale rondleiding door de inhoud en functionaliteit van Gevaarlijke Lading, mail naar gevaarlijkelading@sdu.nl.

Inloggen  Abonneren