Workshop lozen resten droge-bulklading

Op donderdag 3 september hebben circa 55 deelnemers, actief in de gehele drogebulkketen, in een door Deltalinqs georganiseerde workshop een overzicht gekregen van de veranderingen inzake de Marpol Annex V (ladingrestanten droge bulk) wetgeving, die per 1 januari 2016 van kracht zal zijn. Door het eindigen van een overgangsbepaling mag er geen restlading - waaronder waswater, gevaarlijk voor het mariene milieu - meer overboord gezet worden. Verladers, terminals operators, havenautoriteiten, zeebevrachters, scheepsagenten en afvalinzamelaars gaven hun visie hierop.  

U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor hebt. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten.

Log in als u een abonnement heeft op Gevaarlijke Lading om toegang te krijgen tot dit onderdeel. Indien u geen abonnement heeft; kijk voor meer informatie en de voorwaarden op de Sdu website of neem contact op met de Sdu Klantenservice: 070 378 98 80 of informatie@sdu.nl.

Voor meer informatie over de abonnementsmogelijkheden of een vrijblijvende digitale rondleiding door de inhoud en functionaliteit van Gevaarlijke Lading, mail naar gevaarlijkelading@sdu.nl.

Inloggen  Abonneren