Wijziging actualisatie PGS 15 in Activiteitenregeling voorgepubliceerd

Print     PDF
Rubriek

In de Staatscourant 2017, 18777 is de wijzigingsregeling voor de Activiteitenregeling milieubeheer gepubliceerd. De Activiteitenregeling gaat verwijzen naar de geactualiseerde PGS 15 over gevaarlijke stoffen in verpakking. Ook verwerkt de wijzigingsregeling een aantal nieuwe of herziene NEN-normen, zijn er enkel reparaties en wijzigt de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).

Wijzigingen Mor

Met dezelfde wijzigingsregeling worden naar verwachting de nieuwe of herziene PGS-richtlijnen 15, 29, 32 en 35 aangewezen als BBT-document (Beste Beschikbare Techniek) in de Regeling omgevingsrecht (Mor).

Het streven is om deze wijzigingen per 1 oktober 2017 in werking te laten treden.

Tags