Werkbezoek I&W over waterstof aan Duitsland

Print     PDF

Op 10 en 11 januari heeft de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat een werkbezoek gebracht aan Duitsland. Het belangrijkste doel van dit werkbezoek was te weten te komen welke rol waterstof kan spelen in de verduurzaming van transport, en welke Duitse succesfactoren ook in Nederland toepasbaar zijn. 
De conclusie was dat waterstof, gezien de hoge energiedichtheid, erg geschikt is als brandstof voor zwaardere toepassingen zoals schepen, vrachtwagens of vorkheftrucks. Ook kan waterstof wegens de korte laadtijd voordelig zijn voor voertuigen of machines die continu in bedrijf zijn.

Regelgeving

In veel landen bestaat nog geen passende wetgeving voor waterstof. Vaak zijn de regels voor aardgas van toepassing, terwijl waterstof een gas is dat heel andere eigenschappen heeft. Zo is waterstof zeer vluchtig en verdampt dus snel. In Nederland zijn relatief heldere regels gesteld in de betreffende richtlijn uit de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS). PGS 35 heeft betrekking op wegvoertuigen die waterstof gebruiken (via de brandstofcel) en geeft randvoorwaarden voor veiligheid ten bate van de vergunningverlening voor onder andere de aanleg van waterstoftankstations.

Duitsland

In 2015 hebben zes grote bedrijven – Air Liquide, Daimler, Linde, OMV, Shell en Total - in Duitsland de joint venture «H2mobility» opgericht. Doel is in Duitsland een landelijk dekkend netwerk van waterstoftankstations uit te rollen. Het bedrijfsleven en de overheid hebben hiervoor gezamenlijk € 400 miljoen beschikbaar gesteld. Op dit moment zijn er zestig waterstoftankstations in Duitsland operationeel, tegenover ongeveer vier in Nederland. 

De Duitse aanpak werpt zijn vruchten af omdat een samenwerking van kennisinstellingen, bedrijfsleven en wetenschap enerzijds wordt gecombineerd met een fors investeringsprogramma anderzijds. Met deze investeringen, zowel vanuit overheid als bedrijfsleven, wordt de samenwerking gestimuleerd en ondersteund met een infrastructuur van tankstations. 

In Gevaarlijke Lading 1-2019 (te verschijning half februari) komt een artikel over transport en opslag van waterstof.