VVA: alleen wetsteksten toegestaan bij examens veiligheidsadviseur

Print     PDF

De Vereniging voor Veiligheidsadviseurs vervoer gevaarlijke stoffen (VVA) meldt dat er sinds 1 april jl. bij de examens veiligheidsadviseur aangescherpte regels gelden voor het gebruik van de wetteksten. Het exameninstituut CCV staat alleen toe dat er wetteksten worden gebruikt tijdens het examen. Alle overige teksten, trefwoordenlijstjes, inhoudsopgave en wat er nog meer in de praktijk gebruikt wordt zijn ten strengste verboden tijdens het examen. 

Correcties

Alleen tabjes en enige arceringen zijn toegestaan. Eventuele aangebrachte correcties op wetteksten zijn ook toegestaan (addenda). Alle overige aantekeningen, verwijzingen of andere zaken die wellicht door veiligheidsadviseurs vanuit de dagelijkse praktijk in de wetboeken erbij worden geschreven zijn niet toegestaan. Het CCV controleert voor aanvang en tijdens het examen op bovengenoemde zaken.

Herexamen 

Mensen die (her)examen doen via een opleider worden hierop ook gewezen door deze opleider. Er zijn echter ook leden die herexamen doen zonder hierbij gebruik te maken van een opleider. Zij moeten hier dus goede nota van te nemen, en zorgen voor een 'schone' set wetboeken gebruiken tijdens het examen. De VVA heeft in de Klankbordgroep ADR bovenstaande met betrekking tot herexamens ook aangegeven.
 
De VVA verneemt graag reacties over het examen veiligheidsadviseur, zodat deze meegenomen kunnen worden in het periodiek overleg dat het bestuur van de VVA heeft met het CCV.

Uitgave ADR 2017

Uitgave ADN 2017

Bron