Vraag incidentafhandeling ILT beantwoord

Print     PDF

De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft een aantal schriftelijke vragen voorgelegd aan de minister, onder andere over het Jaarverslag Infrastructuur en Milieu 2017.

Een van de vragen luidde: Wat is de verklaring voor tien keer zo veel incidentenafhandeling door de ILT bij het transport gevaarlijke stoffen als gepland?
Het antwoord van de minister luidde:
Per abuis staat in het Jaarverslag Infrastructuur en Milieu 2017 niet het juiste cijfer voor de planning incidentenafhandeling genoteerd. In plaats van 202 af te handelen incidenten stonden voor het jaar 2017 de afhandeling van 1.402 incidenten gepland. Deze planning is ruimschoots behaald. In 2017 zijn 2.238 incidenten transport gevaarlijke stoffen door de ILT afgehandeld, waarvan 1.900 incidenten in de luchtvaart. In het jaar 2016 betrof het totale aantal door de ILT afgehandelde incidenten 2.270, waarvan 2.017 incidenten in de luchtvaart.
Het gaat hier om verplichte meldingen van geconstateerde onregelmatigheden (in jargon “incidenten”) bij de acceptatie van gevaarlijke-stoffenzendingen voor vervoer door de lucht. Het gaat daarbij met name om geconstateerde afwijkingen op documenten, etiketten en  opschriften op verpakkingen. De overige afgehandelde incidenten hebben op het spoor, op de weg of in de binnenvaart plaatsgevonden.