Vooruitblik bijeenkomst ADN Safety Committee

Print     PDF

Het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart blikt vooruit op de komende bijeenkomst van het ADN Safety Committee van 26 t/m 30 augustus a.s. Op deze 35ste bijeenkomst bij de UNECE komen gedelegeerden van 18 landen, klassenbureaus en branchevertegenwoordigers van het vervoerend en verladend bedrijfsleven.

Explosieveiligheid

Op de website van de UNECE zijn de Working Documents ADN  en Informal documents ADN te zien. Thema’s waar extra aandacht aan besteed zal worden vanuit EBU/ESO zijn; 
•    explosieveiligheid,
•    loading on top (Blenden aan boord van tankschepen),
•    laadsnelheden,
•    vereenvoudiging van Tabel C en het beslissingsdiagram.

Examens

Hiernaast worden ook een aantal eigen voorstellen gepresenteerd of verder uitgewerkt, zoals:   
•    ADN-examens (examentijd of minder afleiders in de antwoorden?),
•    vereenvoudiging van de leesbaarheid van de “beperkingen van de vervoerde hoeveelheden” voor droge-ladingschepen door deze in tabelvorm weer te geven,
•    verruiming van de mogelijkheden tot werkzaamheden aan boord in lijn met ATEX (omdat het ADN nu strenger is dan de ATEX-voorschriften aan de wal),
•    problematiek rond het kalibreren van gasdetectiemeters met n-hexaan.

Bron