Voortgang herziening PGS 29

Op dit moment wordt de PGS-richtlijn 29: ‘Richtlijn voor bovengrondse opslag vanbrandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks’ herzien. Vandaag, 28 juni, is de laatste bijeenkomst van de herzieningscommissie. Er zijn er totaal zo’n 1150 commentaren binnengekomen op de conceptversie. Mochten er naar aanleiding van deze vergadering nog (extra) voorschriften/onderwerpen zijn waar geen consensus over is, dan zal de Programmaraad hierover nog geïnformeerd worden. De Programmaraad wordt dan verzocht te besluiten hoe om te gaan met deze voorschriften.

U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor hebt. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten.

Log in als u een abonnement heeft op Gevaarlijke Lading om toegang te krijgen tot dit onderdeel. Indien u geen abonnement heeft; kijk voor meer informatie en de voorwaarden op de Sdu website of neem contact op met de Sdu Klantenservice: 070 378 98 80 of informatie@sdu.nl.

Voor meer informatie over de abonnementsmogelijkheden of een vrijblijvende digitale rondleiding door de inhoud en functionaliteit van Gevaarlijke Lading, mail naar gevaarlijkelading@sdu.nl.

Inloggen  Abonneren