Voorstel EU-standpunt RID 2015

De Europese Unie heeft een voorstel voor een besluit gepubliceerd om het standpunt van de EU vast te stellen op de 53ste zitting van de OTIF-commissie van deskundigen voor het vervoer van gevaarlijke goederen. Dit betreft bepaalde wijzigingen in bijlage C bij het Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF), oftewel het RID, dat van toepassing is vanaf 1 januari 2015. Deze 53ste zitting is gepland voor 22 mei 2014.

U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor hebt. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten.

Log in als u een abonnement heeft op Gevaarlijke Lading om toegang te krijgen tot dit onderdeel. Indien u geen abonnement heeft; kijk voor meer informatie en de voorwaarden op de Sdu website of neem contact op met de Sdu Klantenservice: 070 378 98 80 of informatie@sdu.nl.

Voor meer informatie over de abonnementsmogelijkheden of een vrijblijvende digitale rondleiding door de inhoud en functionaliteit van Gevaarlijke Lading, mail naar gevaarlijkelading@sdu.nl.

Inloggen  Abonneren