Voorlopig programma CTGG-dag bekend

Print     PDF

Het voorlopige programma van de CTGG Dag is bekend. De volgende onderwerpen en sprekers staan op het programma:

De aanpak van druppellekkages bij het vervoer van gevaarlijke stoffen
Bij lekkage van een gevaarlijke vloeistof uit  een tankcontainer of een reservoirwagen spreken we van een druppellekkage. Jaarlijks zijn worden er tientallen van deze druppellekkages geconstateerd door de Inspectie Leefomgeving en Transport. De inspectiedienst is dit najaar gestart met een uitgebreid project om dieper in de oorzaken en mogelijke oplossingen van de problematiek te duiken. De stand van zaken wordt toegelicht en daarnaast wordt de visie vanuit de praktijk door Koole Terminals gegeven.

Johnny Compas, Inspectie Leefomgeving en Transport,
Sanneke van der Kley, Koole Terminals

Wijzigingen in de vervoersvoorschriften: het ADR/ADN/IMDG 
Elke twee jaar worden er wijzigingen doorgevoerd in de vervoersvoorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Door drie experts wordt u meegenomen in de belangrijkste wijzigingen voor het vervoer over de weg, binnenvaart en zee. 

Pascal Smetsers (evofenedex), Michael Zevenbergen (CBRB), Rob van Uffelen (IMO Advies)

Discussie over veiligheid met de zaal onder leiding van Henk Bril (Sabic)

eCall bij het vervoer van gevaarlijke stoffen
Het veiligheidssysteem eCall neemt na een ongeluk automatisch contact op met de 112-centrale. Rijkswaterstaat neemt ons mee in de laatste stand van zaken rondom de implementatie van dit systeem bij vrachtverkeer en de mogelijkheden voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Jan van Hattem, Rijkswaterstaat

Verbod op ontgassen van binnenvaartschepen 
Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat streeft naar een landelijk ontgassingsverbod voor binnenvaarttankschepen per 2020. De dampen die vrijkomen bij het ontgassen kunnen milieu- en gezondheidsschade veroorzaken. Voordat het verbod in kan gaan ligt er een grote uitdaging voor een taskforce van overheid en bedrijfsleven: er moeten voldoende ontgassingsinstallaties komen, afspraken worden gemaakt over dedicated varen en internationale borging van het verbod.

Spreker: wordt nog bekend gemaakt
         
Ontwikkelingen rondom het vervoer van gevaarlijke stoffen door buisleidingen
Veruit het grootste deel van gevaarlijke stoffen wordt onder de grond door buisleidingen vervoerd. Dat deze modaliteit minder zichtbaar is betekent niet dat er niets speelt: de nieuwe omgevingswet heeft bijvoorbeeld grote impact op de veiligheidsafstanden rondom buisleidingen. De Vereniging van Leidingeigenaren in Nederland (VELIN) vertelt over de kansen en uitdagingen waar ze mee te maken hebben.

Frans Driessen, Vereniging van Leidingeigenaren in Nederland (VELIN).

Een laatste onderwerp op de CTGG Dag komt uit de onderzoekswereld. Het definitieve programma zal spoedig bekend worden gemaakt via www.gevaarlijkelading.nl en www.ctgg.nl.

Belangrijke aanmeldgegevens
Datum                Vrijdag 30 november 2018
Locatie               Caballero Fabriek, Den Haag
Tijdstip               10.00 – 16.30 uur 
Prijs                     € 249,-  (inclusief lunch en borrel)

Aanmelden

Bron