Voorlopig geen handhaving op lossen met gasafvoerleiding

Print     PDF

Op 29 mei 2016 kondigde ILT aan te gaan handhaven op het aanwezig zijn van een gasafvoerleiding tijdens het lossen van schepen, met ingang van 1 januari 2017. Daar heeft de Inspectie nu voorlopig van afgezien.

De binnenvaartbranches zijn vorig jaar tegen het handhavingsbeleid ingegaan, omdat zij van mening zijn dat de gasafvoerleiding conform ADN 7.2.4.25.5 en ADN 1.4 slechts bedoeld is voor het laden, niet voor het lossen. De gasafvoerleiding is in de praktijk zelden aanwezig tijdens het lossen. De sector heeft daar over het algemeen ook geen problemen mee, en in een aantal gevallen zijn er zelfs dampen retour gekomen van stoffen die het schip helemaal niet mocht vervoeren conform de Scheepsstoffenlijst.
Voor de industrie betekende deze handhaving dat er in een half jaar gas-aanvoerleidingen zouden moeten worden geplaatst in plaats van gas-afvoerleidingen.

Opgeschoven

Dit is formeel in een overleg met ILT besproken in juni 2016. Hierna heeft ILT op 14 oktober opnieuw een brief gestuurd waarin werd aangegeven dat de geplande handhaving per 1 januari 2017 werd opgeschoven naar 1 juli 2017 (de afloopdatum van de halfjaarlijkse overgang van het nieuwe ADN 2017). Recentelijk bereikte het CBRB een brief van ILT waarin wordt aangegeven dat de geplande handhaving voor onbepaalde termijn is opgeschort.

Bron