Virtual reality-training van raffinaderij-operator verkleint kans op incident

Print     PDF
Rubriek

Virtual reality-training (VR) draagt bij aan het verkleinen van het risico op incidenten in raffinaderijen. Raffinaderij-operators die voor veiligheid behalve in de praktijk ook in een virtuele omgeving worden getraind, zijn beter voorbereid op het uitvoeren van hun taken. Volgens Jean Godts, veiligheidsverantwoordelijke bij Total Group, is dat de voornaamste uitkomst van de proef met een VR safety-tool bij de Total raffinaderij in Antwerpen. De proef vond plaats op initiatief van Concawe, dat als Europese kennisorganisatie van de branche streeft naar het verder verminderen van het aantal incidenten bij raffinaderijen.

Concawe beschouwt VR-training als een uitstekend hulpmiddel om beginnende procesoperators snel en gedegen vertrouwd te maken met het uitvoeren van hun taken zoals monsteren en veiligheidsinspecties in raffinaderijen. Voordeel van VR-training is dat trainees niet meteen al de raffinaderij in hoeven voor het aanleren van risicovolle veiligheidshandelingen, maar veiligheidsrisico’s leren herkennen in een virtuele omgeving.

Voor het ontwikkelen van zo’n trainingssysteem voor de raffinagesector riep Concawe de hulp in van Cineon Training. In samenwerking met de University of Exeter ontwikkelt dit Britse bedrijf simulatie-trainingstools voor diverse risicovolle industrieën. De VR-trainingstool die Cineon Training voor de raffinagesector ontwikkelde, monitort via een VR-bril de oogbewegingen van de trainee en registreert zo hoe snel deze onveilige situaties herkent. Trainees krijgen na iedere trainingssessie aan de hand van analyse van hun oogbewegingen direct feedback over hun prestaties en over hoe ze hun manier van waarnemen en handelen tijdens een inspectie kunnen verbeteren.

De Total-raffinaderij in Antwerpen gaat de VR-training binnenkort gebruiken in het opleidingstraject van nieuwe operators.

Bron: Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie