Vervoer gevaarlijke stoffen gelijk gebleven in 2017

Print     PDF

Het CBS heeft vervoerscijfers van gevaarlijke stoffen over 2017 gepubliceerd. Dit op basis van een door het CBS geschreven artikel in Gevaarlijke Lading (dat ook ingaat op de groeiende cijfers over de afgelopen vijf jaar). In 2017 is het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg met acht procent gegroeid ten opzichte van 2016. Deze groei betrof vooral vloeibare geraffineerde aardolieproducten zoals benzine. Over het spoor is juist dertien procent minder gevaarlijke stoffen vervoerd, vooral door de daling van het vervoer van chemische producten.

In 2017 gelijk gebleven

Het totale gevaarlijke-stoffenvervoer via pijpleiding, binnenvaart, wegvervoer en spoorvervoer is in 2017 ten opzichte van 2016 nagenoeg gelijk gebleven. In 2017 is 240 miljoen ton aan gevaarlijke stoffen in Nederland vervoerd over binnenwater, via een pijpleiding, over de weg en over het spoor. De meeste gevaarlijke stoffen worden via pijpleiding (52 procent) en de binnenwateren (40 procent) vervoerd. Dit vervoer is in 2017 vrijwel net zo omvangrijk als in 2016. 

Bron